Erişkin Ruh Sağlığı - Kişilik Bozukluğu

Kişilik Bozukluğu

Kişilik, bir kişinin süreklilik sergileyen düşünme, hissetme, davranma ve insanlarla iletişim....

DEVAMI
Takıntılı (Obsesif) Kişilik

Takıntı hastalığı tıp dilinde Obsesif Kompülsif Bozukluk olarak tanımlanır...

DEVAMI
Narsistik Kişilik

Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kendisini aşırı derecede önemli görmesi ve sürekli ..

DEVAMI
Borderline Kişilik

Sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar, yaygın bir şekilde düşüncelerinde...

DEVAMI
Anti Sosyal Kişilik

Anti sosyal kişilik bozukluğu kişilerle ilişkide, düşünme şeklinde ve olayları algılayış

DEVAMI
Bağımlı Kişilik

Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarına aşırı güvenme, dayanma ve teslimiyetçi .....

DEVAMI
Histriyonik Kişilik

Histerik kişilik bozukluğu olan kişiler aşırı duygusallık, aşırı ilgi görme ve ...

DEVAMI
Çekingen Kişilik

Çekingen kişilik bozukluğu, aşırı utangaçlık, yetmeme korkusu ve reddedilmeye ....

DEVAMI
Paranoid Kişilik

Paranoid kişilik bozukluğu genel tanımı ile kişinin diğer kişilere aşırı derecede nedensiz . ..

DEVAMI
Şizotipal Kişilik

Şizotipal kişilik bozukluğu çok ciddi bir rahatsızlıktır ve kişinin bu durumda neredeyse hiç ...

DEVAMI
Şizoid Kişilik

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler sürekli olarak sosyal aktivitelerden ve yeni insanlarla ....

DEVAMI
Pasif - Agresif Kişilik

Boş yuva sendromu, çocukları evden ayrıldığında ebeveynler tarafından yaşanan depresif...

DEVAMI