Tırnak Yeme Nedenleri

Tırnak yeme alışkanlığı her yaştan bireylerde gözlemlenen bir durumdur. Çocuklarda tırnak yemenin nedenleri, çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı hangi nedenlerle başlar, çocukların tırnak yemesi nasıl önlenir gibi soruların cevaplarını psikiyatri uzmanının cevaplaması her zaman daha doğru olur. Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır sorusuna Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist Doç. Dr. Adnan Çoban açıklık getirdi.

Çocuklarda tırnak yeme nedenleri, çocukların tırnak yemesi nasıl önlenir gibi soruların cevaplarının altında genellikle psikolojik nedenler yatmaktadır. Tırnak yeme alışkanlığı çocukluk yaşta başlayan genellikle tedavi edilmediğinde yetişkinliğe kadar süren bir davranış biçimidir. Çocuklarda tırnak yeme nedenleri nelerdir, çocukların tırnak yemesi nasıl önlenir sorularının cevaplarını Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist Doç. Dr. Adnan Çoban açıkladı.

Tırnak yeme, her yaştan bireyde gözlemlenebilen bir davranıştır. Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist Doç. Dr. Adnan Çoban tırnak yemenin altında yatan psikolojik sebepleri ve tırnak yemenin önlenebilmesi için yapılabilecekleri aktardı.

Tırnak yeme alışkanlığı genellikle 3-4 yaşlarında başlar. Çocukların %33’ünde tırnak yeme davranışı görülür. Bu oran erken ergenlik çağına kadar sürer. Ergenlik çağında tırnak yiyen çocukların sayısı %40-45’e yükselir. Yani ergenlik çağına doğru çocukların hemen hemen yarısı tırnak yeme davranışı gösterir. 

Tırnak yeme bazen ayak parmaklarını ısırma ve ayak tırnaklarını el parmaklarıyla yolma şeklinde de görülür. Bu daha çok kızlarda görülen bir durumdur.

Tırnak yemenin ruhsal gerilim, sıkıntı veya saldırganlık duygularının açığa vurulmadığı durumlarda, çocuğun kendi kendine yönelttiği saldırganlığın bir belirtisi olabileceği üzerinde durulur. Tırnak yeme, daha çok sinirli çocuklarda ve dişlerin çıkmaya başladığı dönemlerde görülür. 7-8 ve daha ileri yaşlarda da görülebilen tırnak yeme, özellikle çocukların ellerinde herhangi bir meşguliyet olmadığı ya da oyun oynamadığı zamanlarda oluşur. Tırnak yeme genelde uyku bozuklukları ve huzursuzlukla beraberdir. Aşırı baskıcı bir ebeveyn veya sert bir öğretmenin etkisinde kalan çocuklarda daha sık rastlanır. Bu çocuklarda kendini suçlama ve bunun neticesinde öfkeyi kendisine (tırnaklarına) yönlendirme vardır.

Tırnak yeme alışkanlığının nedenleri

Bu davranışın altında yatan sebepler parmak emmede olduğu gibi çoğunlukla psikolojiktir.

Tırnak yeme bir güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter bir eğitimin uygulanması, çocuğun sürekli azarlanarak eleştirilmesi, kıskançlık, yeterli ilgi ve sevgi görememe, sıkıntı ve gerginlik başlıca nedenlerdir.

 Anne baba arasındaki iletişim sorunları, çocuğun şahit olduğu ebeveyn kavgaları, anne babanın aşırı kaygılı olması ve çocuğu aşırı derecede koruyup kollaması, anne babanın çocuklar arasında ayrım yapması çocuk için büyük travmalardır ve tırnak yeme davranışıyla karşımıza çıkabilir. Yine çocuğun kimseyle paylaşamadığı istismar, okulda dışlanma, okul değiştirme, arkadaş çevresinin değişmesi, duygusal ihmal, duygusal ve fiziksel şiddet gibi her türlü travmatik yaşantı çocukta bu davranışla kendini gösterebilir. 

Bağımlılıkta Travma Terapileri Ve EMDR Terapisi

Bağımlılık dünyanın en önemli ruh sağlığı sorunlarından biridir. ...

Hiçbir Şeye "Hayır" Diyemiyorum

İnsan ilişkilerinde çoğu zaman ön planda olan değer duygusal ihtiyaçla...

Çocuk Ya Da Ergenlik Döneminde Depresyon Ve Kaygı Nasıl Tedavi Edilir?

Ergenlik dönemi hem gençleri hem de ebeveynleri zorlayan süreçlerdendi...