Zihinsel ve Ruhsal Check Up

Hayat basitten karmaşığa, karşılaşılabilecek olayları yönetmeyi gerektirir. Yönetmek bir beyin fonksiyonudur; yönetim ve liderlikte çizgi ötesi performansa ulaşmak bu fonksiyonun etkin bir biçimde işletilmesini zorunlu kılar. Bu doğrultuda, beynin yapısal ve kimyasal bütünlüğünün korunmuş olmasını gereklidir.

Mutlu olma, zevk alma, öfkeyi kontrol etme, dürtüsel kontrolü sağlama, huzurlu olma, güvende hissetme gibi işlevler ruhsal performansı yansıtır. Dikkat, konsantrasyon, algılama, bellek, planlama, problem çözme, karar verme, muhakeme etme gibi işlevler ise zihinsel performansın göstergeleridir.

Günlük hayatta karşılaştığımız stres süreklilik sergiliyor ve kapasiteyi zorluyor ise beyin biyokimyasını bozarak ruhsal ve zihinsel performansı düşürür. Bir yöneticinin ruhsal ve zihinsel performansının yüksek olması gerekir.

HTA GRUP uzmanları, yöneticiler için bir Zihinsel ve Ruhsal Check-Up programı hazırlamıştır. Bu programla zihinsel ve ruhsal performans seviyeleri ölçülür ve tespit edilen düşüklükler “Zihinsel ve Ruhsal Performans Güçlendirme Programı ile giderilir.

“Yöneticiler için Zihinsel ve Ruhsal Check Up Programı” iki aşamadan oluşmaktadır:

  • Zihinsel ve Ruhsal Performans Ölçüm Çalışmaları
  • Zihinsel ve Ruhsal Performansı Güçlendirme Çalışmaları (Mental Refreshment ve Mental Enhencement)

Zihinsel ve Ruhsal Performansı Ölçüm Çalışmaları

Yöneticilerin zihinsel ve ruhsal performansları düştüğünde kurum ve çalışanlar olumsuz yönde etkilenmektedir. O yüzden hem kendi sağlıkları hem de yönettikleri kurumun sağlığı açısından yöneticilerin belirli periyodlarla “Zihinsel Check Up” programından geçmeleri gerekmektedir. Bu program olası performans düşüklüklerinin önceden belirlenmesini ve bu konuda önlem alınabilmesini mümkün kılmaktadır.

Bu programda özel bilgisayarlı modüllerden de yararlanılmaktadır. Dikkat, konsantrasyon, bellek, algılama, planlama, programlama, muhakeme, karar verme, problem çözme gibi yüksek entelektüel fonksiyonların yanı sıra öfke kontrolü, stres düzeyi, strese dayanıklılık ve işlevsel olan/olmayan kişilik özellikleri değerlendirilmektedir.

Uzman Geri Bildirimi

Ölçüm ve değerlendirme sonucunda ilgili uzmanımız, Check-Up programına giren yöneticiyle elde edilen zihinsel ve ruhsal performans verilerini paylaşır. Geliştirilmesi gereken yönleri hakkında geri bildirimde bulunur. Daha sonra ihtiyaç duyulan güçlendirme programını başlatır.

Zihinsel ve Ruhsal Performansı Güçlendirme Çalışmaları (Mental Refreshment ve Mental Enhancement)

Check-up programında güçlendirme çalışmalarına ihtiyacı olduğu değerlendirilen yönetici/yönetici adayı, özel olarak geliştirilmiş bilgisayarlı modüllerin ve psikoterapi yöntemlerinin kullanıldığı “Zihinsel Güçlendirme” (mental enhancement) programına alınır. Bunların yanında gerekirse anti-stres biyolojik destek programı da uygulanır.

Bilgisayarlı Eğitim Modülleri

REHACOM ve COGNIPLUS gibi yöntemler dikkat, konsantrasyon ve bellek gibi zihinsel işlevleri güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Önceleri bu yöntemler dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olan, öğrenme güçlüğü çeken ve mental retarde çocukların bilişsel fonksiyonlarını geliştirmede kullanılıyordu. Ancak yapılan araştırmalar bu programların sadece bu bozukluklarda değil, günlük hayatın stresine bağlı zihinsel performans düşüklüklerinin giderilmesinde de oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bu yöntemler, tıpkı ağırlık çalışmasıyla kas kondisyonunun arttırılması gibi zihinsel kondisyonun artırılmasını sağlamaktadır.

Bu eğitim modülleri zihinsel performans düşüklüklerinin yanı sıra, performans düşüklüğü yaşamayan ancak mevcut zihinsel kondisyonunu daha da yüksek seviyelere çıkarmak isteyen yöneticiler için de kullanılmaktadır.

Bireysel Çalışma Programı

Bir yöneticinin ruhsal performansı en az zihinsel performansı kadar önemlidir. Zihinsel performans ile ruhsal performans etkileşim halindedirler. Birindeki azalma veya artış diğerine de yansır.

Ruhsal performans işyeri ve özel hayatla ilgili, geçmiş stres birikimi kaynaklı olan veya kişilik özelliklerine bağlı stresörlerden olumsuz yönde etkilenir. Bu da yöneticinin işlevselliğini önemli ölçüde azaltır.

Bireysel çalışma programının içeriği:

  • Kişiye özel stres kaynaklarının tespit edilmesi,
  • Kişiye bu stres kaynaklarını yönetmesi için gerekli donanımların kazandırılması,
  • Çatışmaların çözümlenmesi: Çatışma etkenleri bugüne veya geçmişe ait olabilir. Bir insanın güncel çatışmalarının çözümlenmesi ruhsal performansın güçlendirilmesi açısından yeterli değildir. Geçmişten gelen, kişinin farkında olmadığı ve bilinçdışı bellek alanlarında (amigdala gibi) kayıtlı olan çatışmaların da keşfedilip çözümlenmesi gerekir. Bu yöntem kişiyi hem geçmişinden gelen bu zihinsel yüklerinden kurtarır hem de gereksiz yeni yüklenmelerden korur. Sonuç olarak ruhsal performans ve buna bağlı olarak da zihinsel performans güçlenir ve yönetici, potansiyelini ileri düzeyde kullanma gücünü elde eder.

Bitkisel Beyin Desteği / Zihinsel İşleyişe Bitkisel Destek

Uzman yaşam koçumuz bedensel ve zihinsel sağlık için beslenme programları hazırlamaktadır. Beslenme tarzı ve günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin niteliği ruh ve zihin sağlığımızla birebir ilişkilidir. Beyin enerji kaynağı olarak sadece şeker ve oksijen kullanır, protein ve yağ kullanmaz. Dengesiz beslenme şeker metabolizmasını bozarak beynin performansını düşürmektedir.

Günümüz beslenme programları daha çok bedensel sağlığa yöneliktir. Ancak mutlu, huzurlu ve verimli bir hayatın birinci şartı ruhsal ve zihinsel sağlıktır. HTA GRUP uzmanları bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla zihinsel ve ruhsal tazelenmeye yönelik bir beslenme programı geliştirmişlerdir.

Bu programda beyne uygun beslenme tarzı önerilmektedir. Günümüzde organik besin değeri yüksek gıdaları bulmak mümkün olmamaya başlamıştır. Kişiler bu nitelikli besinlerden mahrum kalmaktadır. Bu açığı gidermek için besin değeri yüksek preparatlar üretilmiştir. Bu programda bu preparatlardan da istifade edilmektedir

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Bipolar Bozukluk

Hepimizin hayatında iniş-çıkışları, iyi hissettiği günleri, kötü hisse...

Yaygınlaşmış Kaygı Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu en az 6 ay süreyle, hemen her gün bunaltı v...

Panik Atak Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Panik atak yoğun kaygı, korku ve fiziksel belirtilerin neden olduğu an...