Panik Atak Nedir?

Paniklemeyle giden ataklardır. Ansızın, beklenmedik bir yerde ve zamanda ortaya çıkan yoğun kaygı, bunaltı, korku, sıkıntı karışımı nöbetlerdir.

Devamını Oku...

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

Obsesyon halk arasında takıntı veya saplantı diye de adlandırılan bir rahatsızlık belirtisidir. Kişinin elinde olmadan, istenmeden akla gelen ve kişiy

Devamını Oku...

Sosyal Fobi (Sosyal Kaygı/sosyal Anksiyete)

Sosyal etkileşimler sırasında yoğun korku hissediyor musunuz?

Devamını Oku...

Yaygınlaşmış Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu Nedir?

Yaygın anksiyete bozukluğu en az 6 ay süreyle, hemen her gün bunaltı ve endişe beklentisi, huzursuzluk, çabuk yorulma, gerginlik, konsantrasyon güçlüğ

Devamını Oku...

Fobi Nedir?

Fobi (phobia) kelimesi eski Yunanca’daki “phobos kelimesinden gelir. Fobi belirli durumlar veya nesneler karşısında kişinin yaşadığı baskı, endişe ve

Devamını Oku...

Bipolar Bozukluk

Hepimizin hayatında iniş-çıkışları, iyi hissettiği günleri, kötü hissettiği günleri vardır. Fakat bipolar bozukluğa sahipseniz, bu iniş - çıkışlar çok

Devamını Oku...

Tükenmişlik Sendromu

Kişilerin yaptıkları işin anlamını ve amacını kaybetmeleri, hizmet verdikleri insanlarla ilgilenememeleri, aşırı stres ve tatminsizlik yüzünden ruhsal

Devamını Oku...

Zihinsel Performans Güçlendirme Programı

Hayat basitten karmaşığa, karşılaşılabilecek olayları yönetmeyi gerektirir. Yönetmek bir beyin fonksiyonudur; yönetim ve liderlikte çizgi ötesi perfor

Devamını Oku...

Yaygınlaşmış Kaygı Bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu en az 6 ay süreyle, hemen her gün bunaltı ve endişe beklentisi, huzursuzluk, çabuk yorulma, gerginlik, konsantrasyon güçlüğ

Devamını Oku...

Psikosomatik Hastalıklar

Tıp, psikosomatik hastalığın, beden-zihin ile ilgili ikili düşünceyi içeren ve psikosomatik bozukluğu olan bireyleri sadece biyolojik bir organizma ol

Devamını Oku...

Şizofreni Nedir?

Şizofreni kronik, özellikle duygu, düşünce, muhakeme, algı davranışlarda bozulmalar ve sosyal beceri kaybıyla giden bir psikiyatrik bozukluktur.

Devamını Oku...

TMS Tedavisi

tms-tedavisi
TMS nedir? Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS) veya Transkranyal Manyetik Uyarım (TMU) da dediğimiz bu yöntem, başın belli noktalarından direk beyne ulaşmak üzere manyetik uyarımların verildiği bir tedavi yöntemidir. Buradaki amaç dışarıdan beyin içerisindeki bazı yapılara ulaşmak ve manyetik etkiyle oradaki nörokimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltmektir. Bu tedavi yöntemiyle herhangi bir ameliyata ya da elektrotlara ihtiyaç duymaksızın beynin bazı yapılarına, bölgelerine ulaşıp, orada manyetik bir etki oluşturabiliyoruz. Bu manyetik etki de beynin o alanlarındaki kimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltmede etkili oluyor. İçindekiler TMS tedavisi ilaç direncini düzeltir ...
Devamını Oku