doc-dr-deniz-adnan-cobanPsikiyatrist-Psikoterapist

Doç. Dr. Deniz Adnan ÇOBAN

Psikiyatrist ve Psikoterapist olarak Adnan Çoban

1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede Psikiyatri ihtisasını tamamladı.

Birçok hastane ve klinikte görev yaptı.

2002-2006 yılları arasında Memory Center Kliniği’nde çalıştı. NPİstanbul Hastanesi’nin kurucu uzman heyetinde yer aldı.

2008 yılında kendi kurduğu psikiyatri ve psikoterapi kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.

“Psikiyatrik Elektrofizyoloji=EEG”, “Brain Mapping= Beyin Haritalaması”, “Thought Technology=Düşünce Teknolojisi”, “Nöropsikolojik

Değerlendirmeler”, “Brain EhhencementTherapy”, “Kognitif Rehabilitasyon”, “Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi” gibi “Nöropsikiyatrik” yaklaşımları Türkiye’de ilk uygulayan ekibin içinde yer aldı.

TMS tedavisini Türkiye’de ilk uygulayan uzmanlardandır. Bu alanda yüzlerce danışanın tedavisini yürütmüştür.

On yıldır EMDR Terapisi uygulayıcısıdır. EMDR Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Akademik Kurul Üyeliği yaptı. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu, bağımlılık, panik bozukluğu, fobiler, depresyon, obsesif kompülsif bozukluk (OKB), şizofreni, bipolar bozukluk gibi ruhsal travmanın da etken olduğu sorunlarda klasik tedavilerle birlikte EMDR terapisini aktif bir şekilde uygulamaktadır. Psikoterapi anlayışında Dinamik ve Bilişsel Davranışçı terapilerin yanısıra travma ve EMDR terapisi de etkin bir şekilde yer almaktadır.

Şizofreniye alanında yazmış olduğu “Şizofreni, Bin Parça Akıl” kitabıyla şizofreni hastalarının ruhsal sorunlarının haricinde evlilik, çocuk sahibi olma, meslek, okul hayatı, sanatsal yönler, sosyal beceriler gibi hayata dair sorunlarını ele almıştır.

Bağımlılıkta da travma odaklı yaklaşımı benimsemiştir. Bir çok sorunda olduğu gibi bağımlılıkta da ruhsal sorunların etken olduğunu düşünmektedir. Bu meyanda gerek kognitif güçlendirme gerekse EMDR terapisi gibi travma-odaklı yaklaşımları genel tedavi protokolüne entegre etmiştir. Bağımlılık isimli bir kitap çalışması mevcuttur.

Türkiye’deki ilk geniş kapsamlı Havacılık Psikolojisi uygulamalarını başlattı. Bu alanda öncü kuruluş olan Health&Training Academy (HTA)’yı kurdu. Havacılık Psikolojisi alanında birçok psikoloğun yetişmesine ve bu alana kazandırılmasına katkıda bulundu. Ekibiyle birlikte büyük havayolu kuruluşlarında binlerce pilotun seçme, değerlendirme ve geliştirme projelerini yürüttü. Uçuş personeline yönelik eğitimler verdi. Halen eğitim ve sertifika çalışmalarında eğitmen olarak görev almaktadır.

Türkiye’de Geleneksel Tıp anlayışının sembolü olan “Müzikle Tedavi” yöntemini ilk defa bilimsel normlara uygun şeklini gündeme taşıdı. Bu alanda yazmış olduğu “Müzikterapi” kitabı, müzikterapi konferansları, makaleleri ve radyo-televizyon programları ile gündem oluşturup yöntemin doğru bir şekilde tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağladı. Bu çalışmalar sayesinde Sağlık Bakanlığı müzikterapiyi klasik bir terapi yöntemi olarak kabul etti. Bu alanda sertifika çalışmaları başlattı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde Müziğin Tedavideki Yeri isimli ders programını başlattı.

Spor psikolojisi bağlamında da çalışmalara imza attı. Türkiye’deki ilk Spor Psikolojisi laboratuarını Haliç Üniversitesi BESYO’da kurdu. Sporcularla, futbolcularla, hakemlerle bireysel ve grup tarzında çalışmalar yaptı. Spor ve futbol psikolojisi alanında makaleler ve köşe yazıları yazdı.
Çift terapileri alanında Gottman ekolünü ve stratejik Çözüm Odaklı Terapi yaklaşımını benimsemiştir. Ayrıca klasik uygulamaların yanı sıra travma perspektifini de terapilerinde çift terapilerinde kullanmaktadır.

Akademisyen Olarak Adnan Çoban

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlığını tamamladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Bölümünün kuruluşunda görev aldı. Aynı üniversitede Davranışın Nörobiyolojik Temelleri isimli dersi verdi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan sorumlu Rektör Danışmanı olarak görev aldı.

Haliç Üniversitesi’nde Akademik Direktörlük görevinde bulundu. Tıp Fakültesi’nin akademik kadrosunu kurdu. Kurucu ekibin başında yer aldı. Haliç

Konservatuarı’nın Direktörlüğü’nü ve Müdürlüğü’nü yaptı. Ayrıca psikoloji bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ve Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan sorunlu Akademik Direktör olarak görev aldı.

Çalışma Alanları

 • Psikiyatrik Bozukluklar
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Şizofreni
 • Frontotemporal Demanslar ve Alzheimer Hastalığı:
 • Psikiyatrik Elektrofizyoloji (Kantitatif EEG – Brain Mapping)
 • Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS)
 • Obezite’ye psikolojik yaklaşım
 • Müzikterapi
 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi: Kardiyoloji, Yoğun Bakım, Diyaliz, Karaciğer, Cerrahi, Kanser hastalarının psikiyatrik destek programı
 • Travma Tedavisi ve EMDR Terapisi
 • Çift Terapileri
 • Panik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobiler, Sosyal Fobi gibi Anksiyete Bozuklukları
 • Cinsel Performans Sorunları
 • Psikosomatik Hastalıklar
 • Endüstriyel Psikoloji
 • Spor ve Futbol Psikolojisi
 • Havacılık Psikolojisi

Yayınlanmış Araştırmaları

 1. “Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression.” Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.
 2. “Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression.” O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, A Coban. EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.
 3. Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, A Coban. EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.
 4. “Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders.” O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1), 2005-July.
 5. “Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and EEG Changes in Patients with Treatment-Resistant-Depression.” N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1) 2005-July.
 6. “Antidepressant Effect of 58 Sessions of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in a Pregnant Woman with Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report.” Tan O, Çoban A, Tarhan N, Baripoğlu SK, Güdücü F, İzgi HB, Ateş Ö, Hızlı G, Bulut H. The Primary Care Companion for the Journal of Clinical Psychiatry tarafından kabul edildi. 7. “Obsession Aggravated during Modafinil Use.” Tan O, Çoban A, Tarhan N, Baripoğlu SK, Güdücü F, İzgi HB, Ateş Ö, Hızlı G, Bulut H. The Primary Care Companion for the Journal of Clinical Psychiatry tarafından kabul edildi.
 7. “ The Electroencephalogram in Chaotic Psychiatric Patients.” Arikan K, Bayer R, Coban A. American Pychiatric Electroencephalogaphic Association 1998 Toronto Kongresi, poster.
 8. “Anksiyete Bozuklukları Polikliniğimizde İzlenen 229 Hastanın Sosyodemografik Özellikleriyle Tanıları, Sağaltım Özellikleri ve Binişikliğin Sağaltıma Etkisi” Neşe Kocabaşoğlu,Reha Bayar, Numan Konuk, Deniz Adnan Çoban, Derya Uludüz. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. 3–7 Ekim 2000 Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 9. 1“Earthquake related startle reaction and its EEG correlates.” Arikan K, Uysal O, Oran O, Coban A, Tolun H, Kokrek Z. Clin Electroencephalogr. 2001 Oct;32(4):205-9. 1999.
 10. “Hoş Sadanın Gücü Müzikoterapi”, Doç.Dr. Adnan Çoban, Mart-Nisan-Mayıs 2011-2012 tarihli Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 22. sayı, s: 68-71
 11. Congress of IFSO in São Paulo, Brazil, August 27. to 31, 2002’de üç poster çalışması:
 12. BODY IMAGE AND SELFESTEEM AFTER BARİATRİC SURGERY İN FEMALE PATİENTS. Zekeriya Kokrek, MD, Kagan Zengin, MD, Adnan Coban, MD, Numan Konuk, MD, Mustafa Taksin, MD.
 13. THE CHANGES IN SEXUAL FUNCTIONS AFTER BARIATRIC SURGERY IN MORBIDLY OBESE MEN. Zekeriya Kokrek, MD, Adnan Coban, MD, Numan Konuk, MD, Kagan Zengin, MD, Mustafa Taskin, MD
 14. SOCIAL ATTITUDES TOWARD SURGICAL TREATMENT IN THE MORBIDLY OBESE PATIENTS: MEMBERS OF FAMILY AND FRIENDS. Zekeriya Kokrek, MD, Kagan Zengin,MD, Adnan Coban, MD, Numan Konuk, MD, Mustafa Taskin, MD

Katıldığı Araştırmalar

 1. ‘Cerrahpaşa Geropsikiyatri konsültasyonlarında Görülen Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Klinik Dağılımları’ adlı çalışma İstanbul’da yapılan 1999 Dünya Geropsikiyatri Kongresi’nde poster ve abstract olarak yayınlanmıştır.
 2. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nde Agorafobik hastalarda müziğin elektroensefalografiye ve P300’e olan etkilerini inceleyen bir çalışmada bulunmuştur.
 3. 24–29. Nisan.2001 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 5. Bahar Sempozyumlarında “ Kr. Hepatitli hastalarda psikiyatrik belirti dağılımı; ön çalışma” isimli posteri yayınlanmıştır.
 4. Prof. Dr. Attila Altunel başkanlığında katıldığı ataksi hastalarında pirasetamın etkisini inceleyen bir çalışma (2000 yılında Ulusal Nöroloji Kongresi’nde ilk üçe girip ödül aldı)
 5. Cerrahpaşa Radyasyon onkolojisinde Avrupa Psikiyatri Birliği merkezli bir Psiko-onkoloji Araştırması
 6. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD Hepatit Polikliniği Hepatit C ve B hastalarının psikometrik değerlendirilmesi ve psikososyal durumlarının belirlenmesi
 7. Meme Kanseri hastalarının psikososyal sorunları
 8. Behçet Hastalarının psikososyal sorunları
 9. Morbid obez ve bariatrik cerrahi hastalarının psikososyal açıdan değerlendirilmesi ve psikolojik prognozlarını inceleyen bir çalışma (Bu çalışma 2002 yılında Brezilya’da yapılan Dünya Bariyatrik Cerrahi Kongresi’nin “abstract” kitabında yer almıştır)
 10. Çoban, Adnan, and Oğuz Tan. "Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Impulsivity, Anxiety, and Depression Symptoms Mediating the Relationship Between Childhood Trauma and Symptoms Severity of Obsessive-Compulsive Disorder." Archives of Neuropsychiatry 57.1 (2020): 37.
 11. ÇOBAN, Deniz Adnan. "Obsesif kompulsif bozuklukta özkıyım öngördürücüsü olarak dürtüsellik, anksiyete ve depresif belirtilerin incelenmesi." Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 21.2 (2020).
 12. Coban, Deniz Adnan. "Investigation of the relationship between smartphone addiction and overweight on university students." Annals of Medical Research 26.10 (2019): 2172-6.
 13. Coban, Deniz Adnan. "A study on the symptom profile of depressive disorder in elderly Turkish patients: A factor analysis study." Annals of Medical Research 26.8 (2019): 1508-12.
 14. Coban, Deniz Adnan. "Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder/Obsesif kompulsif bozuklukta ozkiyim ongordurucusu olarak durtusellik, anksiyete ve depresif belirtilerin incelenmesi." Anadolu Psikiyatri Dergisi (2020): 180-187.
 15. Coban, Deniz Adnan, and Oguz Tan. "The predictors of occupational disability in obsessive-compulsive disorder in a large clinical sample." Annals of Medical Research 26.7 (2019): 1320-5.
 16. Gundogmus, Ibrahim, Aysegul Tasdelen Kul, and Deniz Adnan Coban. "Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students/Universite ogrencilerinde sosyal ag kullanimi ve uyku kalitesi arasindaki iliskisinin arastirilmasi." Anadolu Psikiyatri Dergisi (2020): 141-149.

Kongre ve Sempozyum Sunumları

 • 2006 Mayıs ayında yapılan `Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye `de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi’nde ‘Müzikoterapi’ semineri vermiştir. Aynı kongrede ‘Müziğin Biyolojik, Psikolojik ve Sosyal Etkileri’ adında bir sunum gerçekleştirmiştir.
 • İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında “Müzik ve Biyoloji”, “Müzik ve Psikoloji” alanında seminerler vermiştir.
 • NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP: New Therapy Approaches in Countering the Negative Effects of Terrorism, "Music Therapy Against the Negative Effects of Terrorism" Organized by NATO SECURITY THROUGH SCIENCE PROGRAMME, 15 - 16 SEPTEMBER 2010, ANKARA, TURKEY
 • Panel yönetimi: “Clinical Applications in Music Therapy”
 • Sunum: “Music, Terror and Trauma”
 • 2006 Ekim ayında Kazakistan’ın Kızılorda şehrinde Korkut Ata Festivalinde ‘Müziğin Biyolojik Değeri’ isimli sunum
 • 6.Eylül.2007 tarihinde III. Müzik Eğitimcileri Sempozyumu’nda ‘Müziğin Biyolojik Etkileri’ adlı sunum ve ‘Mevlevi Ayinleri Üzerine Bir Tıbbi Değerlendirme’ adlı seminer
 • 19. Anadolu Psikiyatri günleri, Eskişehir, 19.Haziran.2010, “Tedavide Müziğin Yeri” adlı sunum
 • Orient Institute’ün düzenlediği 2012 Müzikterapi Sempozyumuna konuşmacı olarak katılmıştır

Uzmanlık Tezi

‘Son On Yıl İçinde Geropsikiyatri Kliniğine Yatan Yaşlı Majör Depresif Bozukluklu Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin, Semptom Ağırlıklarının ve Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi’

Kitapları

 1. ‘Müzikterapi’, 2005, Timaş Yayınları
 2. ‘Bin Parça Akıl’, ‘Şizofreni’ 2007, Timaş Yayınları
 3. ‘Alkol ve Madde Bağımlılığı’, Adnan Çoban, Orhan Gümüşel, Hürriyet Yayınları, 2009
 4. Psikiyatride Sinema Sinemada Psikiyatri, Fuat Ulus, Bölüm Yazarlığı, Sayfa: 53-70 Müzikoterapi, Müziğin Biyolojik etkileri

Basın Çalışmaları

 1. SKY TÜRK televizyonunda 5 yıl boyunca Salı akşamları PSİKOYORUM programında uzman konuk
 2. TV Net kanalında 20 hafta müziğin tıpta kullanımını anlatan ‘MÜZİKTERAPİ’ programı
 3. Naz FM’de psikiyatri programı
 4. Birçok gazete ve dergide röportajları ve haberleri yayınlandı, birçok televizyon kanalında haber ve sağlık programlarında uzman olarak yer aldı
 5. 24 TV’de “Bizden Nağmeler” adlı müzik ağırlıklı bir Kültür-Sanat programını yönetmiştir
 6. Sadun Aksüt’le TRT İstanbul Radyosu’nda “Muhabbetnağme” programı.
 7. Muhtelif gazetelerde psikiyatri ve psikoloji yazıları yazmaktadır

Sosyal Sorumluluk Alanındaki Gönüllü Çalışmaları

 • Profesyonel müzisyen ve TRT Sanatçısıdır. Süheyla Altmışdört, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Selahattin İçli ve İnci Çayırlı’dan istifade etmiştir. Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Osman Nuri Özpekel, Adnan Mungan, Münip Utandı gibi değerli sanatçılarla birlikte çalışmıştır. İstanbul Radyosunda çalıştığı yıllarda başta Reha Sağbaş, Recep Birgit, Kasım İnaltekin, Doğan Dikmen olmak üzere birçok değerli sanatçıdan faydalanmıştır. Türk Musikisinde klasik icra ve gazeller uzmanlaştığı alanlardır.
 • 2005 yılında ‘Müzikterapi’ konusunda çalışmak üzere, TRT, Kültür Bakanlığı ve İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın değerli saz sanatçılarından oluşan Türk Tedavi Musikisi Uygulama ve Araştırma Grubu TÜTEM’i kurmuştur. Aktif musiki hayatını TRT’de solo programlar, TÜTEM Müzikterapi Konserleri, Koro şefliği ve Albüm çalışmalarıyla devam ettirmiştir. ‘Cana şifa nağmeler’ adlı bir albüm çalışması mevcuttur.
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türk Musikisi Öğrenci Korosunu çalıştırmış, İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Musikisi Korosunda Şef Yardımcılığı yapmıştır.
 • Ruhsal, fiziksel hastalıklarda ve Özürlülerin Hayata Yeniden Adaptasyonu ve Beceri Kazanımında Müzikterapinin yaygınlaştırılması için projeler hazırlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Bu konuda ilgili kurumlara hem danışmanlık vermekte hem de eğitmenlik yapmaktadır.
 • Dünya Şizofreni Derneğinin kurucularındandır. Şizofreni hastalarına yönelik psikososyal terapilerin ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği bu dernekte dünyadaki ilk Şizofreni Korosunu kurmuş ve 2003 yılında bir konser vermiştir. Halen bu derneğin yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Dünya Şizofreni Derneği’nin Avrupa Birliği Fon destekli planladığı “Şizofreni ve Yeniden Hayat Projesi”nin koordinatörlüğünü yürütmüştür.
 • İstanbul Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencilerine ‘Müziğin Tedavideki Yeri’ isimli dersi okutmaktadır

Üye Olduğu Kuruluşlar

 1. Türkiye Psikosomatik Derneği
 2. Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı mütevelli heyeti üyesi
 3. Adnan Kahveci Vakfı mütevelli heyeti üyesi
 4. Dünya Şizofreni Derneği

Sanatçı Olarak Adnan Çoban

Ödüller

 • TELEVİZYON PROGRAMI ÖDÜLÜ (BİZDEN NAĞMELER), EDEBİYAT SANAT VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (ESKADER), 2012
 • JÜRİ ÖDÜLÜ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 2011 - AMASYA 7.ALTIN ELMA TÜRK MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI, JÜRİ ÜYELİĞİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 2011
 • MAGAZİN ETİK ÖDÜLÜ, MEDYA ETİK KONSEYİ, 2011

Müzik Küretörlüğü

Europalıa Arts Festival, 2015-2016

Müzik Ve Kültür Sanat Alanında Radyo-Tv Programları

Bizden Nağmeler Türk Müziği Programı: 24 Tv, 140 Bölümlük Muhabbetnağme: 80 Bölümlük Türk Müziği Ve Kültürü Programı

Konserler

 • TANBÛRÎ BESTEKÂRLAR, 2012, ICRACI: DOÇ. DR.ADNAN ÇOBAN
 • MÜZIKLE TEDAVI VE ETNOMÜZIKOLOJI KONSERI, 2007
 • 70.SANAT YILINDA ALAEDDIN YAVASÇA KONSERI, 2013, CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
 • KADIN BESTEKARLAR KONSERI, 2014, KONUSMACILAR VE ICRACILAR : ADNAN ÇOBAN,SERAP MUTLU AKBULUT
 • ITÜ GÜNLERI TÜRK MÜZIGI KONSERI, 2014,
 • MEDENIYET VE MUSIKI SUNUM VE KONSERI, 2014, PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN’LE
 • ALAEDDIN YAVASCA 86. DOGUM GÜNÜ KONSERI, 2013,
 • ALAEDDIN YAVASCA 84. DOGUM GÜNÜ KONSERI, 2011,
 • ITÜ TMDK 40.YIL KUTLAMASI KONSERİ, 2015
 • SELAHATTİN PINAR SUNUM VE KONSERİ, 2014, SADUN AKSÜT’LE KUBBEALTI VAKFI
 • TABİPLERİN MUSİKİSİ, 2013
 • VEFATININ 50.YILINDA SADETTİN KAYNAK KONSERİ, 2011, ALAEDDİN YAVAŞCA İLE, KUBBEALTI VAKFI
 • PERA TÜRK MÜZİĞİ KONSERLERİ, SANAT YÖNETMENİ, ALAEDDİN YAVAŞCA DANIŞMANLIĞINDA KONSERLE

Albümler

 • ZENCİR-İ MEŞK - ÜÇ BÜYÜK BESTEKÂR, 2017
 • CANA ŞİFA NAĞMELER, 2005
 • ROMANTİK DÖNEM ŞARKILARI- ROMANTİK DÖNEM BESTEKÂRLARI, 2017
 • TURKISH MUSIC THERAPY, 2011, DÜZENLEYEN: DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN
 • MEŞK-İ SAFA, İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 40. YIL ÖZEL ALBÜMÜ-2 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ, 2015. SANAT YÖNETMENİ: DOÇ. DR ADNAN ÇOBAN, SOLİSTLER: ADNAN ÇOBAN, MÜNİP UTANDI, ESMA BAŞBUĞ, ÇİĞDEM YARKIN
 • EY GÖNÜL, 2018, TASAVVUF MUSİKİSİ ALBÜMÜ

Yakın zamanda çıkan Müzik Terapi kitabımın yeni baskısına göz atmak için aşağıda yer alan ilgili linke tıklayabilirsiniz.

İlgili Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/ruh-ve-beden-sagligi-icin-muzik-terapi/70709.html

Sıkça Sorulan Sorular

Dr. Adnan Çoban; 1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve pek çok hastane ve klinikte psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışmıştı ...

TMS Tedavisi

tms-tedavisi
Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS) veya Transkranyal Manyetik Uyarım (TMU) da dediğimiz bu yöntem, başın belli noktalarından direk beyne ulaşmak üzere manyetik uyarımların verildiği bir tedavi yöntemidir. Buradaki amaç dışarıdan beyin içerisindeki bazı yapılara ulaşmak ve manyetik etkiyle oradaki nörokimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltmektir. Bu tedavi yöntemiyle herhangi bir ameliyata ya da elektrotlara ihtiyaç duymaksızın beynin bazı yapılarına, bölgelerine ulaşıp, orada manyetik bir etki oluşturabiliyoruz. Bu manyetik etki de beynin o alanlarındaki kimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltmede etkili oluyor. TMS tedavisi önceleri nörolojide özellikle kas hastalıklarında tanı ve ...
Devamını Oku