Psikiyatrist-Psikoterapist

Doç. Dr. Deniz Adnan ÇOBAN

 

1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı fakültede psikiyatri ihtisasını tamamlamıştır.

2002-2006 yılları arasında Memory Center Kliniği’nde çalışmış, NPİstanbul Hastanesi’nin kurucu uzman heyetinde yer almıştır.

2008 yılında Adnan Çoban Klinik Nöropsikiyatri ve Psikoterapi merkezini kurmuştur.

Doç. Dr. Adnan Çoban gerek tanı ve tedavide gerekse psikoterapide biyolojik yaklaşımı benimsemiştir. Yıllarca “Psikiyatrik Elektrofizyoloji=EEG”, “Brain Mapping= Beyin Haritalaması”, “Thought Technology=Düşünce Teknolojisi”, “Beyin Görüntüleme Yöntemleri” ve “Nöropsikolojik Test Değerlendirmeleri” gibi tanı araçları ile “Brain EnhencementTherapy=Kognitif Rehabilitasyon”, “Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi” gibi tedavi araçları üzerine klinik çalışmalar yapmıştır.

Avrupa EMDR Derneği onaylı sertifikalı EMDR terapistidir.

Ruhsal ve zihinsel dönüşümün sadece kimyasal ve elektriksel müdahalelerle gerçekleşemeyeceğine inanan Dr. Çoban, bu güçlü nöropsikiyatrik alt yapının üzerine travma ve EMDR terapisi alanındaki deneyimini de entegre etmiştir. Bu manada yıllardır aynı zamanda bir biyolojik yaklaşım olarak gördüğü EMDR terapisini yoğun bir şekilde uygulamaktadır.

Psikiyatrik, psikolojik ve gündelik sorunlara sinirbilim ve travma perspektifinden yaklaşan Doç. Dr. Adnan Çoban, travmaya bağlı ruhsal sorunlar, alkol ve madde bağımlılığı, kumar gibi davranışsal bağımlılıklar, depresyon, panik bozukluğu, fobik bozukluklar, bipolar duygudurum bozukluğu, şizofreni, obsesif kompülsif bozukluk (takıntı hastalığı), yeme bozuklukları, diğer psikiyatrik sorunlar, obezite, ilişki sorunları, evlilik ve aile problemleri, akademik performans sorunları, spor psikolojisi, havacılık psikolojisi gibi çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir.

Şizofreni alanında yazmış olduğu “Şizofreni, Bin Parça Akıl” kitabında şizofrenili hastaların evlilik, çocuk sahibi olma, meslek, okul hayatı, sanatsal yönler, sosyal beceriler gibi hayata dair sorunlarını ele almıştır.

Sivil havacılık alanında Türkiye’deki ilk geniş kapsamlı Havacılık Psikolojisi uygulamalarını başlatmıştır. Bu alanda öncü kuruluş olan Health&Training Academy (HTA)’yı kurmuştur. Havacılık Psikolojisi alanında birçok psikoloğun yetişmesine ve bu alana kazandırılmasına katkıda bulunmuştur. Ekibiyle birlikte büyük havayolu kuruluşlarında binlerce pilotun seçme, değerlendirme ve geliştirme projelerini yürütmüş ve uçuş personeline yönelik eğitimler vermiştir. Bu alandaki çalışmaları halen devam etmektedir.

Dr. Çoban Türkiye’de Geleneksel Tıp anlayışının sembolü olan “Müzikle Tedavi” yönteminin bilimsel normlara uygun şeklini ilk gündeme taşıyan kişidir. Bu alanda yazmış olduğu “Müzik Terapi” kitabı bu alanda büyük bir boşluğu doldurmuş, alana merak duyan ve uzmanlaşan insanların gelişimine katkıda bulunmuştur. Ayrıca Müzik Terapi konferansları, makaleleri ve radyo-televizyon programları ile gündem oluşturup yöntemin doğru bir şekilde tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmalar sayesinde Sağlık Bakanlığı Müzik Terapiyi klasik bir terapi yöntemi olarak kabul etmiş ve bu alanda sertifika çalışmaları başlatmıştır.

Spor psikolojisi bağlamında da çalışmalara imza atan Çoban, Haliç Üniversitesi BESYO’da Türkiye’nin ilk Spor Psikolojisi Laboratuarı’nı kurmuştur. Sporcularla, futbolcularla, hakemlerle bireysel ve grup tarzında çalışmalar yapmış, spor ve futbol psikolojisi alanında makaleler ve köşe yazıları yazmıştır.

Çift terapileri alanında Gottman, Çözüm ve Duygu Odaklı Terapi yaklaşımlarını benimsemiştir. Bu klasik ekollerin yanısıra ilişki sorunlarının temelinde travmaların yattığı gerçeğinden hareketle çift terapilerinde EMDR terapisinden de yoğun bir şekilde istifade etmektedir.

2020 yılında psikiyatri doçenti olan Doç. Dr. Adnan Çoban akademik ve klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Akademisyen Olarak Adnan Çoban

 • 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlığını aldı.
 • 2020 yılında psikiyatri doçenti oldu.

Aldığı Akademik Görevler:

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Bölümünün kurucu öğretim üyeliğinde bulundu.
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Davranışın Nöro-biyolojik Temelleri isimli dersi verdi.
 • İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan sorumlu Rektör Danışmanı olarak görev aldı.
 • Haliç Üniversitesi’nde Akademik Direktörlük görevinde bulundu.
 • Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akademik kadrosunu oluşturdu, fakültenin aktive edilmesinde görev alan kurula başkanlık etti.
 • Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nın Direktörlüğü’nü ve Müdürlüğü’nü yaptı.
 • İstanbul Tıp Fakültesi’nde Müziğin Tedavideki Yeri isimli dersi verdi.
 • 2020 yılı Antalya AKEV Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kurucu öğretim üyeliğini yaptı. Halen bu üniversitede Psikolojiye Giriş dersini vermektedir.

Çalışma Alanları

 • Genel Psikiyatrik Bozukluklar: Depresyon, Şizofreni, Bipolar Duygudurum Bozukluğu, Panik Bozukluğu, Obsesif kompülsif bozukluk, Fobik Bozukluklar
 • Ruhsal Travmaya Bağlı Bozukluklar ve EMDR Terapisi
 • Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi (rTMS)
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Frontotemporal Demanslar ve Alzheimer Hastalığı
 • Obezite’ye psikolojik destek programı
 • Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi: Kardiyoloji, Yoğun Bakım, Diyaliz, Karaciğer, Cerrahi, Kanser hastalarının psikiyatrik destek programı
 • Çift Terapileri
 • Panik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobiler, Sosyal Fobi gibi Anksiyete Bozuklukları
 • Cinsel Performans Sorunları
 • Psikosomatik Hastalıklar
 • Endüstriyel Psikoloji
 • Spor ve Futbol Psikolojisi
 • Havacılık Psikolojisi
 • Müzik Terapi

Yayınlanmış Araştırmaları

 1. Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression.” Presented in the 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), September 29-October 2, 2004, in California, USA. Published in the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.
 2. O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, A Coban. Transcranial Magnetic Stimulation in Medication-Resistant Bipolar Depression.” EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.
 3. N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, A Coban. Transcranial Magnetic Stimulation in Refractory Depression. EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) Journal, Volume 35-4, 2004-October.
 4. O Tan, N Tarhan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatric Disorders. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1), 2005-July.
 5. N Tarhan, O Tan, S Baripoglu, F Guducu, A Coban. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and EEG Changes in Patients with Treatment-Resistant-Depression. The World Journal of Biological Psychiatry, Volume 5-3 (Supplement 1) 2005-July.
 6. Tan O, Çoban A, Tarhan N, Baripoğlu SK, Güdücü F, İzgi HB, Ateş Ö, Hızlı G, Bulut H. Antidepressant Effect of 58 Sessions of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in a Pregnant Woman with Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report. The Primary Care Companion for the Journal of Clinical Psychiatry tarafından kabul edildi.
 7. Tan O, Çoban A, Tarhan N, Baripoğlu SK, Güdücü F, İzgi HB, Ateş Ö, Hızlı G, Bulut H.Obsession Aggravated during Modafinil Use. The Primary Care Companion for the Journal of Clinical Psychiatry tarafından kabul edildi.
 8. Arikan K, Bayer R, Coban A. The Electroencephalogram in Chaotic Psychiatric Patients. American Pychiatric Electroencephalogaphic Association 1998 Toronto Kongresi, poster.
 9. Neşe Kocabaşoğlu, Reha Bayar, Numan Konuk, Deniz Adnan Çoban, Derya Uludüz. Anksiyete Bozuklukları Polikliniğimizde İzlenen 229 Hastanın Sosyodemografik Özellikleriyle Tanıları, Sağaltım Özellikleri ve Binişikliğin Sağaltıma Etkisi” İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD. 3–7 Ekim 2000 Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 10. Arikan K, Uysal O, Oran O, Coban A, Tolun H, Kokrek Z. Earthquake related startle reaction and its EEG correlates. Clin Electroencephalogr. 2001 Oct;32(4):205-9. 1999.
 11. Adnan Çoban, Hoş Sadanın Gücü Müzikoterapi, Mart-Nisan-Mayıs 2011-2012 tarihli Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 22. sayı, s: 68-71
 12. Zekeriya Kokrek, MD, Kagan Zengin, MD, Adnan Coban, MD, Numan Konuk, MD, Mustafa Taksin, MD. BODY IMAGE AND SELFESTEEM AFTER BARİATRİC SURGERY İN FEMALE PATİENTS. Congress of IFSO in São Paulo, Brazil, August 27. to 31, 2002 (poster)
 13. Zekeriya Kokrek, MD, Adnan Coban, MD, Numan Konuk, MD, Kagan Zengin, MD, Mustafa Taskin, MD. THE CHANGES IN SEXUAL FUNCTIONS AFTER BARIATRIC SURGERY IN MORBIDLY OBESE MEN. Congress of IFSO in São Paulo, Brazil, August 27. to 31, 2002 (poster)
 14. Zekeriya Kokrek, MD, Kagan Zengin,MD, Adnan Coban, MD, Numan Konuk, MD, Mustafa Taskin, MD. SOCIAL ATTITUDES TOWARD SURGICAL TREATMENT IN THE MORBIDLY OBESE PATIENTS: MEMBERS OF FAMILY AND FRIENDS. Congress of IFSO in São Paulo, Brazil, August 27. to 31, 2002 (poster)
 15. Çoban, Deniz Adnan ve İbrahim Gündoğmuş. "Akıllı telefon kullanım profillerinin bir üniversite öğrencisindeki bağımlılık üzerindeki etkisi: kesitsel bir çalışma." Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 32,2 (2019): 87.
 16. Çoban, Deniz Adnan ve İbrahim Gündoğmuş. "Travma sonrası stres bozukluğu belirti profilinin cinsel ve cinsel olmayan travma tiplerine göre karşılaştırılması / Travma sonrasi bozuklugu belirti profilinin cinsel ve cinsel olmayan travma tiplerine gore karsilastirilmasi." Anadolu Psikiyatri Dergisi 20.5 (2019): 470-477.
 17. Coban, Deniz Adnan. "Investigation of impulsivity, anxiety and depressive symptoms as predictors of suicide in obsessive-compulsive disorder/Obsesif kompulsif bozuklukta ozkiyim ongordurucusu olarak durtusellik, anksiyete ve depresif belirtilerin incelenmesi." Anadolu Psikiyatri Dergisi (2020): 180-187.
 18. Çoban, Adnan, and Oğuz Tan. "Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Impulsivity, Anxiety, and Depression Symptoms Mediating the Relationship Between Childhood Trauma and Symptoms Severity of Obsessive-Compulsive Disorder." Archives of Neuropsychiatry 57.1 (2020): 37.
 19. Gundogmus, Ibrahim, Aysegul Tasdelen Kul, and Deniz Adnan Coban. "Investigation of the relationship between social network usage and sleep quality among university students/Universite ogrencilerinde sosyal ag kullanimi ve uyku kalitesi arasindaki iliskisinin arastirilmasi." Anadolu Psikiyatri Dergisi (2020): 141-149.
 20. Coban, Deniz Adnan, and Oguz Tan. "The predictors of occupational disability in obsessive-compulsive disorder in a large clinical sample." Annals of Medical Research 26.7 (2019): 1320-5.
 21. Coban, Deniz Adnan. "Investigation of the relationship between smartphone addiction and overweight on university students." Annals of Medical Research 26.10 (2019): 2172-6.
 22. Tan, Oguz, and Deniz Adnan Coban. "Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among distinct symptom dimensions in adult patients with obsessive-compulsive disorder." Psychiatry and Behavioral Sciences 6.4 (2016): 211.
 23. Coban, Deniz Adnan. "A study on the symptom profile of depressive disorder in elderly Turkish patients: A factor analysis study." Annals of Medical Research 26.8 (2019): 1508-12.

Katıldığı Araştırmalar

 1. ‘Cerrahpaşa Geropsikiyatri konsültasyonlarında Görülen Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Klinik Dağılımları’ adlı çalışma İstanbul’da yapılan 1999 Dünya Geropsikiyatri Kongresi’nde poster ve abstract olarak yayınlanmıştır.
 2. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nde Agorafobik hastalarda müziğin elektroensefalografiye ve P300’e olan etkilerini inceleyen bir çalışmada bulunmuştur.
 3. 24–29. Nisan.2001 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 5. Bahar Sempozyumlarında “Kr. Hepatitli hastalarda psikiyatrik belirti dağılımı; ön çalışma” isimli posteri yayınlanmıştır.
 4. Prof. Dr. Attila Altunel başkanlığında katıldığı ataksi hastalarında pirasetamın etkisini inceleyen bir çalışma (2000 yılında Ulusal Nöroloji Kongresi’nde ilk üçe girip ödül almıştır.
 5. Cerrahpaşa Radyasyon onkolojisinde Avrupa Psikiyatri Birliği merkezli bir Psiko-onkoloji Araştırması
 6. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD Hepatit Polikliniği Hepatit C ve B hastalarının psikometrik değerlendirilmesi ve psikososyal durumlarının belirlenmesi
 7. Meme Kanseri hastalarının psikososyal sorunları
 8. Behçet Hastalarının psikososyal sorunları
 9. Morbid obez ve bariatrik cerrahi hastalarının psikososyal açıdan değerlendirilmesi ve psikolojik prognozlarını inceleyen bir çalışma (Bu çalışma 2002 yılında Brezilya’da yapılan Dünya Bariyatrik Cerrahi Kongresi’nin “abstract” kitabında yer almıştır)
 10. Çoban, Adnan, and Oğuz Tan. "Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Impulsivity, Anxiety, and Depression Symptoms Mediating the Relationship Between Childhood Trauma and Symptoms Severity of Obsessive-Compulsive Disorder." Archives of Neuropsychiatry 57.1 (2020): 37.
 11. ÇOBAN, Deniz Adnan. "Obsesif kompulsif bozuklukta özkıyım öngördürücüsü olarak dürtüsellik, anksiyete ve depresif belirtilerin incelenmesi." Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 21.2 (2020).

Kongre ve Sempozyum Sunumları

 • 2006 Mayıs `Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye `de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi “Müzikoterapi” semineri
 • 2006 Mayıs `Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye `de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi “Müziğin Biyolojik, Psikolojik ve Sosyal Etkileri” sunumu
 • İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı “Müzik ve Biyoloji”, “Müzik ve Psikoloji” seminerleri
 • NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP: New Therapy Approaches in Countering the Negative Effects of Terrorism, "Music Therapy Against the Negative Effects of Terrorism". 2010, ANKARA. Panel yönetimi: “Clinical Applications in Music Therapy”, “Music, Terror and Trauma” sunumu
 • Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Festivali “Müziğin Biyolojik Değeri” isimli sunum,
 • III. Müzik Eğitimcileri Sempozyumu “Müziğin Biyolojik Etkileri” sunumu, 2007
 • III. Müzik Eğitimcileri Sempozyumu “Mevlevi Ayinleri Üzerine Bir Tıbbî Değerlendirme” seminer, 2007.
 • 19. Anadolu Psikiyatri günleri, Eskişehir, 19.Haziran.2010, “Tedavide Müziğin Yeri” adlı sunum
 • Orient Institute, Müzik Terapi Sempozyumu, 2012 konuşmacı

Uzmanlık Tezi

‘Son On Yıl İçinde Geropsikiyatri Kliniğine Yatan Yaşlı Majör Depresif Bozukluklu Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin, Semptom Ağırlıklarının ve Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi’

Kitapları

 1. Müzik Terapi, 2019, Timaş Yayınları
 2. Şizofreni, Bin Parça Akıl, 2007, Timaş Yayınları
 3. Alkol ve Madde Bağımlılığı, Adnan Çoban, Orhan Gümüşel, Hürriyet Yayınları, 2009
 4. Psikiyatride Sinema Sinemada Psikiyatri, Fuat Ulus, Bölüm Yazarlığı, Sayfa: 53-70 Müzikoterapi, Müziğin Biyolojik etkileri

Basın Çalışmaları

 1. SKY TÜRK televizyonunda 5 yıl boyunca Salı akşamları PSİKOYORUM programında uzman konuk
 2. TV Net kanalında 20 hafta müziğin tıpta kullanımını anlatan MÜZİKTERAPİ programı
 3. Birçok gazete ve dergide röportajlar, birçok televizyon kanalı haber ve sağlık programlarında uzman konuk
 4. 24 TV’de “Bizden Nağmeler” adlı müzik ağırlıklı bir Kültür-Sanat programı
 5. Sadun Aksüt’le TRT İstanbul Radyosu’nda “Muhabbetnağme” programı
 6. Muhtelif gazetelerde psikiyatri ve psikoloji yazıları

Sanat Çalışmaları

 • Profesyonel müzisyen ve TRT Sanatçısıdır.
 • Süheyla Altmışdört, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Selahattin İçli ve İnci Çayırlı’dan istifade etmiştir.
 • Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Osman Nuri Özpekel, Adnan Mungan, Münip Utandı gibi değerli sanatçılarla çalışmıştır.
 • 2001-2004yılları arasında TRT İstanbul Radyosu’nda Türk Müziği Ses Sanatçısı olarak görev almıştır.
 • Türk Musikisinde klasik icranın ve gazelin önemli temsilcilerindendir.
 • 2005 yılında ‘Müzik Terapi’ alanında çalışmak üzere Türk Tedavi Musikisi Uygulama ve Araştırma Grubu TÜTEM’i kurmuştur.
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türk Musikisi Öğrenci Korosunu şefliği, İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Musikisi Korosu Şef Yardımcılığı, Beyoğlu Yardım Sevenler Derneği Türk Müziği Korosunun şefliğini yapmıştır.
 • Ruhsal, fiziksel hastalıklarda ve Özürlülerin Hayata Yeniden Adaptasyonu ve Beceri Kazanımında Müzik Terapinin yaygınlaştırılması için projeler hazırlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Bu konuda ilgili kurumlara hem danışmanlık hem de eğitmenlik yapmıştır.
 • Dünya Şizofreni Derneği’nin kurucularındandır. Şizofrenili hastalara yönelik psikososyal terapilerin ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği bu dernekte dünyanın ilk Şizofreni Korosunu kurmuş ve 2003 yılında bu koroyla konserler vermiştir.
 • Dünya Şizofreni Derneği’nin Avrupa Birliği Fon destekli planladığı “Şizofreni ve Yeniden Hayat Projesi”nin koordinatörlüğünü yürütmüştür.

Üye Olduğu Kuruluşlar

 1. Türkiye EMDR Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır)
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği
 3. Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı mütevelli üyesi
 4. Adnan Kahveci Vakfı mütevelli üyesi
 5. Dünya Şizofreni Derneği

Sanatçı Olarak Adnan Çoban

Ödüller

 • Televizyon programı ödülü (bizden nağmeler), edebiyat sanat ve kültür araştırmaları derneği (eskader), 2012
 • Amasya 7.Altın elma türk müziği beste yarışması, jüri üyeliği, 2011
 • Magazin etik ödülü, medya etik konseyi, 2011

Müzik Küratörlüğü

 • Europalıa Arts Festival, 2015-2016, Belçika

Müzik Ve Kültür Sanat Alanında Radyo-TV Programları

 • Bizden Nağmeler Türk Müziği Programı: 24 Tv, 140 Bölüm
 • Muhabbetnağme: Sadun Aksüt’le Türk Müziği ve Kültürü Programı: Konuşmacı ve Solist (80 Bölüm)

Konserler

 • Tanbûrî bestekârlar, 2012, icracı: doç. Dr. Adnan çoban
 • Müzıkle tedavı ve etnomüzıkolojı konserı, 2007
 • 70.Sanat yılında alaeddın yavasça konserı, 2013, cemal reşit rey konser salonu
 • Kadın bestekarlar konserı, 2014, konusmacılar ve ıcracılar : adnan çoban,serap mutlu akbulut
 • İTÜ günlerı türk müzıgı konserı, 2014,
 • Medenıyet ve musıkı sunum ve konserı, 2014, prof. Dr. Sadettin ökten’le
 • Alaeddin yavaşca 86. Dogum günü konserı, 2013,
 • Alaeddin yavaşca 84. Dogum günü konserı, 2011,
 • İTÜ tmdk 40.Yıl kutlaması konseri, 2015
 • Selahattin pınar: sunum ve konser, 2014, sadun aksüt’le kubbealtı vakfı
 • Tabiplerin musikisi, 2013, itü süleyman demirel kültür merkezi.
 • Vefatının 50.Yılında sadettin kaynak konseri, 2011, alaeddin yavaşca ile, kubbealtı vakfı
 • Pera türk müziği konserleri, sanat yönetmeni, alaeddin yavaşca danışmanlığında konserler
 • Rakım elkutlu besteleri konseri. Cemal reşit rey konser salonu. 7 nisan 2019

Albümler

 • Zencir-i meşk-üç büyük bestekâr, 2017
 • Cana şifa nağmeler, 2005
 • Romantik dönem şarkıları- romantik dönem bestekârları, 2017
 • Turkısh musıc therapy, 2011, düzenleyen: doç. Dr. Adnan çoban
 • Meşk-i safa, itü türk musikisi devlet konservatuarı 40. Yıl özel albümü sanat yönetmeni: doç. Dr adnan çoban, solistler: adnan çoban, münip utandı, esma başbuğ, çiğdem yarkın
 • Ey gönül, 2018, tasavvuf musikisi albümü

Yakın zamanda çıkan Müzik Terapi kitabımın yeni baskısına göz atmak için aşağıda yer alan ilgili linke tıklayabilirsiniz.

İlgili Link: https://www.kitapyurdu.com/kitap/ruh-ve-beden-sagligi-icin-muzik-terapi/70709.html

Sıkça Sorulan Sorular

Dr. Adnan Çoban; 1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve pek çok hastane ve klinikte psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışmıştı ...