Öncelikle uzmanın tecrübeli ve psikoterapi nosyonunu kazanmış olması gerekir. EMDR teknik bir çalışmadan ziyade bir psikoterapi yöntemidir.

EMDR uygulayıcısının özellikle psikodinamik psikoterapi alt yapısının olması çok önemlidir. Çünkü EMDR geçmiş travmalar üzerine yoğunlaşır ve danışanın formülasyonunu bunun üzerinden yapar. Danışanın geçmişi ile bugünü arasındaki ilişkileri en iyi formülize eden yaklaşım dinamik yaklaşımdır. Bunun yanısıra EMDR terapisinde gerekli farkındalıkları oluşturmak ve müdahaleleri yapabilmek için iyi bir bilişsel davranışçı zemininin de olması gerekir.

Bunlara ilaveten psikoterapi uygulayıcısının:

  • I. ve II. düzey EMDR terapisi eğitimini tamamlamış ve düzenli süpervizyon almış olması,
  • Eğitimlerini Uluslararası EMDR Derneği (EMDRIA) onaylı eğitmenlerden almış olması,
  • EMDR terapisindeki son gelişmeleri ve yöntemleri takip eden, bu konuda sempozyum ve kongre aktivitelerinde bulunan bir klinisyen olması,
  • Danışanın problemini çözme konusunda deneyimli olması,
  • Meslekî başarısının ve güvenirliğinin iyi olması,
  • EMDR terapisindeki başarı yüzdesinin yüksek olması

EMDR terapisi ile bu kadar etkili sonuçlar alınmasının altında yatan etkenler nelerdir? Diğer yöntemlerden farkı nedir? Neden bu kadar kısa zamanda sonuç alınabilmektedir?

EMDR’nin diğer psikoterapi yöntemlerinden en önemli farkı bütün terapi...

EMDR terapisi online uygulanabilir mi?

EMDR terapisi online görüşme açısından son derece uygun bir terapidir....

DR. Adnan Çoban Kimdir?

Dr. Adnan Çoban; 1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmu...