Baş Ağrısı

Kişinin yaşam kalitesini etkileyen bir semptomdur. En sık karşılaşılan yakınmalardan biri de baş ağrılarıdır. Birçok nedenle ortaya çıkabilir. En sık görülen ‘migren türü baş ağrıları’’dır. Bunun yanı sıra ‘gerilim tipi baş ağrıları’’ ve ‘küme baş ağrıları’’ şeklinde türleri de vardır. Baş ağrısı, depresyon ve anksiyete bozukluklarına sıklıkla eşlik etmektedir

Migren Tipi Baş Ağrıları

Migren genellikle kafanın arka kısmından başlayıp öne yayılan ağrılardır. Kadınlarda yüzde 18, erkeklerde yüzde 6 oranında görülür.

Yüzde 70’ i ailevidir. Bulantı, kusma, bulanık görme, çift görme, ışıktan ve sesten rahatsız olma şikayetleri de başlar. Ağrı zonklayıcı ve yarım baş ağrısı şeklindedir. Kişiler en az 24 saat dinlenme ihtiyacı hissederler. İşten, güçten olurlar. Yaşam kaliteleri ileri derecede bozulur.

Gerilim Tipi Baş Ağrıları

Genellikle başta sıkışma, basınç ya da gerilme şeklinde bir his oluşturan ağrılardır. Genellikle stres sonucu oluşmaktadır. Işık ve ses hassasiyeti, bulantı-kusma bu tip ağrılarda olmaz. Başın iki yarısında da ağrı hissedilir. Bu tip ağrıların altından genellikle depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik sebepler çıkmaktadır. O yüzden psikiyatrist tarafından değerlendirilmeleri gerekir.

Baş Ağrısı ve Migren İle İlgili İstatistikler

Ülkemizde, Türk Baş Ağrısı Epidemiyolojisi Çalışma Grubu tarafından, 2.007 kişi alınarak, çok merkezli bir çalışma yapılmıştır. 15-55 yaş arasında migren yaygınlığı %16.4 bulunmuştur. Bu oran, kadınlarda %21.8, erkeklerde %10.9’dur. Toplumumuzda kadınlarda migrene daha sık rastlanmaktadır. Bu tip baş ağrısının görüldüğü yaş grubu, 30-39 olarak bulunmuştur.

Migren tipi olmayan baş ağrıları, ABD’ de toplumun %90’ ında görülmektedir. Migren ise, %20 oranında kadınlarda görülmektedir.

Stres tipi baş ağrıları ile ilgili Türkiye’ de yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak çeşitli psikolojik sorunlarla tedavi arayışına giren insanların bazıları yaşadıkları psikolojik sıkıntıların yanı sıra baş ağrısı şikayetini de dile getirmektedirler.

Tedavideki Gelişmeler

Son dönemde özellikle migren tedavisi için yapılan araştırmalarda yeni bulgulara rastlanmıştır. Klasik tedavide, basit ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Bu basit ağrı kesicilerin, baş ağrılarının basit ve orta düzeyli olanlarında işe yaradıkları görülmüştür. Daha şiddetli ağrılar için günümüzde beyindeki serotonin hormonunun alımını tetikleyen ilaçların etkili olduğu görülmüştür. Son yıllarda migen tedavisinde en etkili olduğu düşünülen ilaç grubu antidepresanlardır. Antidepresanlar hem atakların önlenmesinde hem de tedavisinde etkili olmaktadır. Stresten etkilenmeyi önleyen tedavi yaklaşımlarının etkili olduğu görülmektedir.

Ağrı ve Psikoterapi

Stres tipi başağrıları EMDR yönteminin en etkili olduğu alanlardan biridir. EMDR yönteminin de dahil edildiği entegre bir yöntem uygulanmakta ve bir çok durumda 2 ile 4 seans arasında tekrarlamamak üzere ağrılar ortadan kalkmaktadır. Bu yeni bir yöntemdir. Bu yöntem Amerika’da yapılan araştırmalarda etkinliğini göstermiştir. Biz de klinik uygulamalarımızda bu doğrultuda sonuçlar görmekteyiz. Yeni bir yöntemdir ve oldukça etkilidir. Baş ağrıları yaşayan kişilerin bir çoğunda geçmiş travma deneyimleri olduğu görülmektedir. Bazı durumlarda da devam eden güncel stresler ağrıya neden olmaktadır. Nedenler değerlendirilir ve Entegre EMDR yöntemi uygulanır. Bazı kişilerde 1 seansta dahi sonuç alındığına şahit olmaktayız.

Yoğun baş ağrılarında, özellikle de migrende ağrının kendisi çok şiddetli yaşandığından travmatik etki bırakır. Dolayısıyla migren ataklarının kendisine de EMDR ile duyarsızlaştırma yapılır.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Baş Ağrılarında Son Gelişmeler Nedir? Hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.