Temaruz Nedir?

Kişinin bazı isteklerini yerine getirmek, bir kazanç elde etmek veya sorumluluktan kaçmak amacıyla var olan bir rahatsızlığını aşırı derecede abartması veya olmadığı halde bir rahatsızlığı varmış gibi göstermesi durumuna temaruz adı verilir. Semptomlar tamamen bilinçli olarak ortaya konduğu için psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmez ancak ayırıcı tanı da önemlidir.

doc-dr-adnan-coban

Temaruza Neden Olan Etkenler

Temaruza sebep olan biyolojik bir etken tespit edilmemiştir, birey bazı dış etkenlerden motive olarak temaruz durumu göstermektedir.

Bireyler genellikle bir görevden kaçmak, tazminat almak, ceza ve yükümlülükten kurtulmak veya çalışmaktan kaçınmak için temaruza başvurur. Askerlik ve tutukluluk gibi zorunlu görev ve yükümlülük durumlarında sıkça karşılaşılmaktadır. Günümüzde temaruz, iş yerlerinde ve sigorta sektöründe de bireylerin görevlerinden kaçmak veya haksız kazanç elde etmek amacıyla başvurdukları bir yoldur.

Tanı ve Tedavi

Tedavi uzmanın temaruzu teşhis edebilmesiyle başlar. Dikkatli ve alanında bilgili bir uzman, kişinin gösterdiği semptomları ayırt edebilme yetisine sahiptir. Kişinin anti sosyal kişilik bozukluğuna sahip olması, yasal problemler yaşıyor olması, bilinen gerçeklere uyuşmayacak şekilde konuşması veya davranması tanı esnasında dikkat edilecek unsurlardır.

MMPI çok yönlü psikolojik değerlendirme testi de temaruz tanısında kullanılan bir testtir. MMPI testi kişinin teste dürüst olarak cevap verip vermediğini veya dış bir etkenden motive olarak kazanç elde etmek için psikolojik problemleri abartıp abartmadığını nesnel ve bilimsel bir şekilde ölçebilme özelliğine sahiptir.

Psikoterapi, ilaç tedavisi, aile terapileri ve bilişsel davranış terapileri temaruz tedavisinde yardımcı yöntemlerdir.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Hastalık Hastalığı Tanımı

Hastalık hastalığının en temel özelliği, herhangi bir hastalığa yakala...

Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon bozukluğu, kişinin psikolojik olarak yaşadığı stresini fiz...

Çoğul Kişilik Bozukluğu (Disosiyatif Kimlik Bozukluğu)

Çoğul kişilik bozukluğu disosiyatif sorunlar içinde yer alır. Disosiya...