Dirençli Depresyon Tedavisi (TMS) Nedir? 

Depresyon günümüzde en sık gözlenen rahatsızlıklardan biridir ve çeşitli tedavi yöntemleriyle depresyona müdahale edilmektedir. Depresyon tedavisi genellikle ayaktan tedavi şeklinde yürütülmekte, depresyonun ağır geçtiği durumlarda ise yatarak tedavi önerilmektedir

 

Psikoterapi ve/veya medikal tedavi depresyonun sağaltımında kullanılan etkili tedavi yöntemleridir. Hafif ve orta düzeydeki depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi fayda sağlamaktadır. Psikoterapide bireyin gündelik hayatını sürdürebileceği, işlevselliğini arttıracak ve sosyal ilişkilerini destekleyecek müdahalelerde bulunulur. Ayrıca kişiyi depresif hissettiren düşünceler ve bu düşüncelerin arka planında yatan travmalar ya da yanlış öğrenme anıları belirlenir.Onların işlemlenmesi ve depresif düşüncelerin düzeltilmesi üzerine çalışılır. Böylece hem depresyonun tedavisine katkı verilmiş hem de kişi depresyona karşı güçlendirilmiş olur.Medikal tedavi (ilaçlı tedavi) çoğu zaman psikoterapiyle eş zamanlı olarak sürdürülen bir diğer tedavi yöntemidir. Bireyin yaşadığı depresif belirtilerin şiddetine göre hekim kontrolünde tedavi sürdürülür. Hasta/danışanlar, ilaçlı tedavide iyi hissettikleri andan itibaren tedavi sürecini yarıda bırakma eğiliminde olur. Kısa süreli iyilik hali hem ilaçlı tedavi hem de psikoterapi sürecinde gözlenebilir.

doc-dr-adnan-coban

Ancak, depresyon dirençli bir rahatsızlıktır ve tedavi yarıda bırakıldığında belirtilerin geri dönmesi (relaps) oldukça yüksek bir olasılıktır. Hastalığın yinelenme olasılığını azaltmak adına tedavinin tamamlanması oldukça önemlidir.

Depresyonun tedavisi öncelikle psikoterapi ve antidepresan ilaçların birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Ancak bazen depresyonun tedavi algoritmasına uygun bütün tedavi prosedürleri yerine getirildiği halde iyileşmeyen depresyonlar vardır. Bu tür dirençli depresyonların tedavisinde TMU (Transkraniyal manyetik uyarım) yöntemi kullanılmaktadır. TMU beyinde depresyonla ilgili bölgedeki sinir hücrelerine uygulanan manyetik uyarımla hücrelerin işlevselliği artırılmaya çalışılır. TMS cihazı 2008 yılında Amerika’da FDA (food and drug administiration) tarafından farmakolojik denemede başarısız olmuş ilaca dirençli depresyon hastalarının tedavisi için onay almıştır.