EMDR’nin diğer psikoterapi yöntemlerinden en önemli farkı bütün terapi modellerinden istifade etmesi ve buna iki taraflı uyarım gibi bir biyolojik etkiyi direk olarak katmasıdır.

Terapilerin sonuç olarak etkilerinin biyolojik olmasını isteriz. Çünkü yeni bağlantılar ve ağlar oluşturulacaktır (nöroplastisite).

Bir düşüncenin ve davranışın değiştirilip yerine yenilerinin eklenmesi ancak nöroplastik etkileşimler sayesinde mümkün olmaktadır.

EMDR terapisi dolaylı olarak bütün terapi tekniklerinden istifade ederken her iki beyin yarım küresini terapötik etkileşimin içine direk olarak katan iki taraflı uyarım tekniğini de kullanır.

Bu kombinasyon EMDR terapisinin biyolojik bir etkileşim yaratmasını sağlamaktadır. Bir manada EMDR terapisinde psikodinamik, bilişsel davranışçı, yaşantısal, fizyolojik ve etkileşimsel terapi yaklaşımlarının üstüne katalizör etkisi olan iki taraflı uyarım gibi bir biyolojik teknik eklenmektedir.

Bu EMDR terapisinin en büyük farkı ve üstünlüğüdür.

EMDR’nin en önemli avantajlarından biri de sadece düşüncelere değil duygulara, bedensel hislere ve bağlantılı anılara yoğunlaşmasıdır.

Bu danışanın daha başından itibaren terapiye pazılın bütün parçalarını doğru bir şekilde birleştirmiş olarak devam etmesini sağlar.

EMDR terapisinde geçmiş, bugün ve gelecek bu bütünleştirme stratejisi üzerinden kurgulanır, elde edilen her uyumlu bilgi sisteme entegre edilerek ilerlenir.

Bir anının her işlemlenme aşamasında yeni bir farkındalık ve bu farkındalığın sisteme entegrasyonu sağlanmış olur.

EMDR’deki entegrasyon modelindeki önemli unsurlar şunlardır:

  • Olayla ilgili görüntüler, olumsuz düşünceler, duygular ve bedensel hislere ayrı ayrı odaklanılsa bile anının bütün olarak ele alınması gerçekleşmektedir. O zaman bütünden kopmadan ilerlemek mümkün olmaktadır.
  • EMDR danışana taşımayacağı yükler yüklemez ve mümkün olduğunca yapılacak işi kolaylaştırarak ilerler. Travmatik anıyı ele alırken danışandan sadece aklına ne gelirse onu izlemesi ve onu fark etmesi ve ne geliyorsa ona izin vermesi istenir. Herhangi bir şeyin gelmesi konusunda bir zorlama yoktur. Bazen hiçbir şey gelmeyebilir. Setler arasında gelen ya da gelmeyen herşey anlamlıdır ve değerlendirilir. Böylece danışan hiçbir şekilde bir karmaşanın ve zorlamanın içine sürüklenmez.
  • Bilgi işleme sırasında danışandan yeni farkındalıklara, bağlantılara, duygulara, görüntülere ve aklına başka ne gelirse bunlara dikkatini vermesi istenir. Terapist yönlendirici olmadan serbest çağrışım yoluyla danışanın hedeflenen anı ile bağlantılı yeni anılara ulaşabilmesi için çalışır.
  • Anının işlemleme esnasında sürekli gündemde olması ve tekrar tekrar hatırlanması duyarlılığın azalmasını sağlar. EMDR terapisindeki bu kısa süreli yüzleştirmeler sayesinde kişi anıyı hatırladığında daha rahat hissetmeye başlar. Bunun neticesinde danışan anıyı artık serin kanlı bir şekilde analiz etmeyi başarır.
  • Anının işlemlenmesi esnasında terapist ve danışan seans içinde hep konsantre bir şekilde ilerler. Kolay kolay bir kopuş yaşanmaz yaşansa da çalışılan sahneye dönülerek anında bağlantı kurmak mümkün olmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Doç. Dr. Adnan Çoban İletişim Numarası Nedir?

Doç. Dr. Adnan Çoban’ın iletişim numarası; 0(212) 291 53 18 ve 0(530) 545 5...

Bazen yaşanan bir travma hatırlanamayabilir ya da geçmişte yaşanan bir olumsuz olay danışanın aklına gelmeyebilir. Danışan şu andaki sorunlarıyla geçmiş arasında bir bağ kuramayabilir. Bu durumda da EMDR terapisi uygun mudur?

Evet, uygundur. Bazen travmatik anı bilinçdışına itilebilir. Böyle olu...

Kısa sürede hızlı bir şekilde ilerlemek istendiğinde EMDR terapisi ile yoğunlaştırılmış bir program uygulanabilir mi?

Kesinlikle uygulanabilir. EMDR terapisinin diğer yaklaşımlarından önem...

TMS Tedavisi

tms-tedavisi
TMS nedir? Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS) veya Transkranyal Manyetik Uyarım (TMU) da dediğimiz bu yöntem, başın belli noktalarından direk beyne ulaşmak üzere manyetik uyarımların verildiği bir tedavi yöntemidir. Buradaki amaç dışarıdan beyin içerisindeki bazı yapılara ulaşmak ve manyetik etkiyle oradaki nörokimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltmektir. Bu tedavi yöntemiyle herhangi bir ameliyata ya da elektrotlara ihtiyaç duymaksızın beynin bazı yapılarına, bölgelerine ulaşıp, orada manyetik bir etki oluşturabiliyoruz. Bu manyetik etki de beynin o alanlarındaki kimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltmede etkili oluyor. İçindekiler TMS tedavisi ilaç direncini düzeltir ...
Devamını Oku