Doğal afetler, beklenmedik ve ani gelişen doğa olaylarıdır. Yaşadığımız depremin hem şiddetinin hem yarattığı yıkımın yüksek oluşu doğal olarak yüksek bir korku ve kaygıya sebebiyet vermektedir. O yüzden depremin hemen akabinde yaşadığınız şikayetler ve verdiğiniz tepkiler normaldir. Bu tepkiler depremin yarattığı tehlike karşısında korunmak amacıyla insan beyninin ve bedeninin verdiği savaş ya da kaç ya da donma tepkisinden başka bir şey değildir. Bir manada bir başa çıkma çabanın uzantısıdır. Deprem sonrası ilk 30 gün boyunca kendini güvende hissedememe, geleceğe karşı ümitsizlik ve güvensizlik, gürültülü uyaranlara karşı aşırı duyarlılık, uykuya dalamama, sık sık kabuslarla uyanma, yeme problemleri, donup kalma, şaşkınlık ve şok hali, dalgınlık, unutkanlık, kafa karışıklığı, ani öfke patlamaları ve odaklanma problemleri gibi tepkiler depremin akut döneminde yaşanan stres reaksiyonudur ve bir aya kadar normal olarak kabul edilir.