Psikosomatik Hastalıklar Nelerdir?

“Soma” vücut, beden anlamına gelmektedir. Psikiyatride “Psikosomatik” hastalıklar fiziksel rahatsızlıkların organik kaynaklı olmayıp psikolojik kaynaklı olduğu düşünülen hastalıklardır.

Tıp, psikosomatik hastalığın, beden-zihin ile ilgili ikili düşünceyi içeren ve psikosomatik bozukluğu olan bireyleri sadece biyolojik bir organizma olarak değerlendirilmesinin yerine, ister bilinçli ister bilinçsiz olsun duyguların, düşüncelerin ve davranışların da etkili olduğunu savunmaktadır.

Psikiyatride tanı kriterlerini içeren başvuru kitabı DSM-IV, Psikosomatik rahatsızlıkları şu şekilde açıklamıştır;

"Belli bir süre içinde ortaya çıkan, tedavi arayışları devam eden, sosyal veya mesleki hayatının bozulmasıyla sonuçlanan birden fazla bedensel yakınmasının birlikte olmasıdır."

DSM-IV’e göre psikosomatik hastalık tanısı konabilmesi için aşağıdaki kriterler bulunmalıdır;

doc-dr-adnan-coban

 • En az dört ayrı ağrı olması (baş ağrısı, karın ağrısı, kollarda bacak, sırt ağrısı…)
 • İki sindirim sistemi şikâyeti (bulantı, şişkinlik, gebelik dışında kusma, ishal, yiyeceklerin dokunması…)
 • Bir cinsel fonksiyon ya da genital sistem belirtisi (adet düzensizliği, erkekte iktidarsızlık, kadında ve erkekte cinsel isteksizlik…)
 • Bir nörolojik belirti (denge bozukluğu, bölgesel felç veya güç azalması, yutma güçlüğü, çift görme, sağırlık, bilinç yitimi…)
 • Tıbbi muayene, laboratuar incelemeleri ve görüntüleme yöntemleri sonucunda saptanan bu şikâyetleri açıklayacak organik bir bozukluğun olmaması,
 • Kişinin alkol, uyuşturucu ya da başka bir madde bağımlısı olmaması,
 • Psikiyatrik incelemeye olan güvensiz ve şüpheci yaklaşım,
 • Stres, psikosomatik hastalıkların başlıca etkenlerinden biridir. Stres, vücudun birçok fonksiyonunun bozulmasına ve düzgün işleyememesine sebebiyet verir.
 • Psikosomatik hastalıkları en sık tetikleyen durum ise kayıplar ve ayrılıklardır.

  DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

  PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Fobi Nedir?

Fobi (phobia) kelimesi eski Yunanca’daki “phobos kelimesinden gelir. F...

Şizofreni Nedir?

Şizofreni kronik, özellikle duygu, düşünce, muhakeme, algı davranışlar...

Panik Atak Nedir?

Paniklemeyle giden ataklardır. Ansızın, beklenmedik bir yerde ve zaman...