Durdurulamaz bir saç, kaş, kirpik veya diğer vücut kıllarını koparma arzusu ile giden bir hastalıktır. Bu arzu aşırı gerginlik yaratır ve kişi ancak yolma işleminden sonra rahatlar. Trikotillomani de denilen bu rahatsızlık bir dürtü kontrol bozukluğudur. Genellikle ergenlik döneminde görülür. Kadınlarda erkeklerden 5-10 kat daha fazladır. İlk saç yolma davranışı, sıklıkla 12 yaşlarında ortaya çıkar. Saç yolma davranışına genellikle depresyon, taşkınlık, kaygı bozuklukları, alkol ve madde sorunları ve kumar oynama gibi diğer dürtü kontrol bozuklukları eşlik eder.

Çocukluk Dönemi Kayıpları Risk Etkeni

Çocukken ailesinden ayrılan, aile fertlerinden birini kaybeden kişilerde saç/kaş/kirpik yolma davranışı daha sık gözlenir. Saç yolma davranışı olan bireylerin ailelerinde aşırı mükemmeliyetçi, eleştirici, engelleyici ve reddedici annelerin yanı sıra, duygularını belli etmeyen, pasif babalara sıklıkla rastlanır. Bu tarz tutumların travma yarattığı bireylerde bu hastalıkla daha çok karşılaşılır.

Belirtiler

Genellikle saç yolma şeklindedir. Şiddetli vakalarda kafada neredeyse saç kalmayacak kadar yolma söz konusudur. Ancak sıklıkla belli bölgelere yoğunlaşmış yolma söz konusudur. Bazı kişiler bunu gizlemek için şapka veya türban takabilmektedirler. Kaş- kirpik yolmalarında da kaşların ve kirpiklerin seyrekliği dikkat çeker. Kaşlarını yolan kadınlar kalemle kaş yaparak bu durumu gizlemeye çalışırlar. Kişiyi çok mutsuz eden, hayatından bezdiren, sosyal performansını azaltan bir tablodur.

Tedavi

Dürtü kontrolünü güçlendirmeye yönelik ilaçlar bir nebze olsun hafifleme sağlarlar. Ancak en etkili yaklaşım İlaç tedavisi ile birlikte psikoterapi uygulamasıdır. EMDR gibi psikoterapi yöntemleri sebep olan geçmiş olumsuz şartlanmaları ortadan kaldırmada son derece etkilidir.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Aşırı Öfkeliyseniz Beyninizde Kimyasal Bir Sorun Olabilir

Öfke istenmeyen bir durum karşısında yaşanan kızgınlıktır. İnsanların ...

Çalma Hastalığı

Engellenemez biçimde çalma dürtüsü olan kişi aslında çaldığı nesneyi a...