Zorluklar hayatın vazgeçilmez gerçekleridir. Küçük veya büyük sorunlar farkında olmadan bizleri terbiye eder. Deneyimler karşısında ya daha güçlü ve olgun biri oluruz ya da yıkılıp kalırız. Ne olacağını kişilik yapısı, ruhsal ve zihinsel kapasite, çocukluktan gelen şartlanmışlıklar, maneviyat, hayatı algılayış ve sosyal donanım gibi parametreler belirler.

Amerika kıtasında “sasal” bitkisi denilen bir bitki türü soğuk rüzgârla, sert, verimsiz toprakta ve yoğun güneş ışığı şartlarında yetişir. Yaprakları elyaflıdır ve dokumada kullanılır. Elyafı kıymetli diye daha verimli topraklarda yetiştirilmeye çalışılmış, ama çok büyük yapraklar vermesine rağmen elyaflarını kaybetmiştir. Sonunda bu elyaflı yapıyı kazandıranın yetiştiği zor şartlar olduğu anlaşılmıştır. İşte insanda var olan değerler de zorluklara katlandıkça ortaya çıkar. 2. dünya savaşı galip devletleri olduğu kadar mağlup devletleri de güçlendirmiştir. Bugün bu devletler dünya ekonomisinde söz sahibidirler. Sebep savaş gibi bir afeti göğüsleyebilmeleri ve ayakta kalmayı başarabilmelerdir.

Yaradan kimseye dert ve üzüntü vermesin, ama dertten ve üzülmekten de korkutmasın. Günümüz insanı her şeyi kontrol ettiği, üzülmediği, sorun yaşamadığı bir dünyayı hayal ediyor. Fakat bu tarz yaklaşım insanın mutlu olmasına engeldir. Sorundan değil çözememekten korkmalıdır. Sorun hayatın en önemli gerçeğidir.

Sabır En Büyük Güçtür

Sabır sızlanmadan ve serzenmeden sıkıntılara katlanabilme becerisidir. İnsanda var olması gereken en büyük erdemdir. Ancak zorluklar karşısında gamsız ve vurdumduymaz davranmakla karıştırılmamalıdır.

Kendimizi değiştirmek toplumu değiştirmekten daha kolaydır
Toplumu, dünyayı değiştirmek yerine, kendimizi değiştirmeye çalışmalıyız. “Sen ne yapmalısın” sorusundan çok “ben ne yapmalıyım” sorusunu sormalıyız.

Kendini Bilmek ve Tekâmül Etmek

Kendini bilme kavramı Yunus’tan bu yana kültürümüzde var olan bir kavramdır. Psikolojide de trendi yükselen bir olgudur. Kişinin olumlu ve olumsuz yönlerini bilmesi ve tekâmül etmek için gerekli adımları atması olarak tarif edilebilir. Kişinin gelişmesi gereken yönlerini tespit edip geliştirmek, güçlü yönlerini de harekete geçirmek zorluklarla mücadele edebilme, krizleri fırsata çevirebilme, yaşadığımız acıları kazanıma dönüştürebilme becerisini artırır.

Bilmek bilinçlenmenin ön şartıdır

Hayatta yaşadığımız deneyimlere bilgiyi de eklemek bizi güçlü kılacaktır. O yüzden sorunla mücadelenin yollarını sormalı, soruşturmalı, araştırmalı ve okumalıyız. Unutmayın okuyan insanın hayatı okuması da kolaylaşır.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Strese Bağlı Bir Hastalık: Mide Ülseri

Ülser yaranın tıp dilindeki adıdır. Mide ülseri, aşırı asit salgısında...

İşin “Öz”ü Stres

Dünyaca ünlü tıp doktoru Mehmet Öz talihsiz bir şekilde kalın bağırsağ...

Hangi Kişilikler Strese Meyillidir?

Hamal Kişilikler: Bu kişiler nerede sorun varsa bulurlar ve sorgu sual...