Aşk Bağımlılığı Nedir

Takıntılı aşkın tedavisi var mı? Varsa nasıl tedavi edebiliriz takıntılı aşkı? Her türlü sorunun çözülebileceği gibi takıntılı aşk durumu da çözülebilecek bir durumdur. Burada kişinin aslında bir aşk sorunu yaşamadığını, öncelikle bir bağlanma sorunu yaşadığını bilmek çok önemlidir. Bir insanın sevmesi, sevilebilmesi önemli bir beceridir. Bir insanla hayatını birleştirebilmesi, bir insanla ortak birtakım hayaller ve hedefler kurabilmesi önemli bir beceridir, bir kapasite gerektirir. Ama yeri geldiğinde ayrılabilmek de bir kapasite gerektirir. Veya bir insanın ayrıldıktan sonra başka insanlarla da hayatını devam ettirebileceğini, sağlıklı ilişkiler kurabileceğini düşünmesi de bir kapasite ve beceri meselesidir. Sonuçta eğer bir insan tutkulu bir aşka girdiyse, takıntılı bir aşk durumu söz konusuysa, bu durumdan çıkamıyorsa, o zaman bu kapasitelerinin, bu becerilerinin sağlıklı olup olmadığı, yerinde olup olmadığını araştırmamız gerekir. Bazı insanlar bağlanma noktasında sorunlar yaşayabilir. Bağımlı tip bağlanma dediğimiz, hep kendisini eksik, güvensiz, yetersiz görüp karşısındakini çok güvenilir, yeterli, güçlü düşünüyor olabilir.

O zaman kişinin öncelikle bağlanma modelinin üzerinde bir çalışmak lazım. Psikoterapilerde kişinin anneyle babayla ilişkileri, çocukken yakın çevresiyle olan bağlanma modelleri üzerine çalışılır. Oralarda çözülememiş travmalar varsa onlar üzerine çalışılır. İkincisi de kişinin ayrılmayla ilgili bir sorunu olabilir. Ayrılma korkusu, ayrılma anksiyetesi dediğimiz ayrıldığı zaman yaşayacağı duyguyu karşılayamayacağı ve o durumu yönetemeyeceğiyle ilgili birtakım sorunla olabilir. O zaman o kişinin kendisine ayrılma anksiyetesi yaşatan geçmiş yaşantıları irdelenir. Onların üzerine yoğunlaşılır. Sonrasında bu becerilerinin geliştirilmesi için klasik tedavilerle becerilerinin geliştirilmesi için birtakım önermelerde, telkinlerde bulunulur. Sağlıklı bir ilişki kurabilecek bir zemine gelmesi için çaba sarf edilir. Ama burada bazen bu takıntılı aşk hali çok şiddetli bir psikiyatrik tabloya dönüşebiliyor. Orada anti-depresanlar, anti-psikotikler gibi kişinin bu takıntılı düşüncesini kırmasında yardımcı olacak ilaç tedavileri mutlaka kullanmak gerekiyor. Bunun yanında bahsettiğim zemin içerisinde geçmiş yaşantılarını gözden geçirmesi ve hala canlılığını muhafaza ettiren ve kişinin bu bağlanma modeli üzerine negatif etkileri olan travmaları varsa orada EMDR terapisi gibi travma odaklı terapilerin büyük kazanımlar sağladığını biz klinikteki çalışmalarımızda görüyoruz.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Hastalıklı Aşk Nedir? 

Depresyona Biz Nasıl Yaklaşıyoruz?

Depresyonun klasik tedavisinde ilaç tedavisi olmazsa olmazdır. Özellik...

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği özellikle çocuklarda görülür ve psikolojik bir bozukl...

Öfkeye Biz Nasıl Yaklaşıyoruz?

Öfke kontrol sorunlarını çözmek için öncelikle kişinin neden öfkelendi...