Panik bozukluğu panik ataklarıyla kendini gösteren bir ruhsal sorundur. Genel nüfusta yaşam boyu yaygınlığı yüz kişide bir ila iki kadardır. Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülür. 

Panik atak beyindeki korkuyla ilgili bölgelerdeki hormonal bozulmaya bağlı olarak gelişen bir tablodur. Aşırı stres hormonlarının salgılanması söz konusu olduğundan vücutta hızlanma belirtileri ortaya çıkar. 

Panikteki Hızlanma Belirtileri Nelerdir?

  • Kalp hızı artar çarpıntı ve taşikardi
  • Kan basıncı yükselme
  • Kaslarda aşırı kasılma
  • Solunumda hızlanma, nefes darlığı, hava açlığı
  • Deri ısısında düşme, soğuk terleme
  • Mide-barsak hareketleri hızlanmaya bağlı ishal ve aşırı gaz
  • İdrar yollarında hızlanma sonrası sık sık idrara çıkma
  • Göz açısı değişikliklerinden bulanık görme, başdönmesi

Ataklar Hayatı İleri Derecede Kısıtlar

Panik bozukluğunda panik ataklar beklenmedik zamanlarda ortaya çıkar. Bazen bu ataklar uykuda da gelebilir. Atakların sıklığı ve şiddeti değişkenlik gösterir. Atak sonrasında kişide yeni bir atak daha yaşayacağı kaygısı veya atak sırasında ortaya çıkan bedensel duyumlarla ilgili yoğun kaygı oluşur. Bundan dolayı kaçınmalar belirir. Tek başına evde kalmak istemezler, uzak yerlere gidemezler, bayılırım korkusuyla dışarı yalnız çıkamazlar ve kalabalık yerlere giremezler. İleri durumlarda işe ve okula gidemeyecek hale gelebilirler.

Kişiler Atak Esnasında Kalp Krizi Geçiriyor Sanırlar

Panik atak yaşayan birçok insan, bunun kalpleri ile ilgili bir hastalık olduğuna hatta kalp krizi yaşıyor olduklarına inanıp hastanelerin acil bölümlerine koşarlar. Yaşadığı şeyin panik atak olduğu söylendiğinde dahi atak esnasındaki korku o denli büyüktür ki panik atağı tekrar yaşayan kişi kendini acil servise gitmekten alıkoyamayabilir. 

Panik Atağı Anjiyo Bile Yaptırır

Yapılan araştırmalar panik hastalarının %70’inin en az 9-10 defa acile başvurduğunu, anjiyo yapılan hastaların da %57’sinde panik bozukluğu tespit edildiğini ortaya koymuştur. Hastalar çoğu zaman yapılan ilk tetkiklerde herhangi bir sorunun saptanmamış olmasıyla da yetinmeyip daha ileri tetkik arayışları içine girerler. Tatmin olamazlar. Sorunun psikolojik olduğu anlaşılıp kişi bir psikiyatra yönlendirilene kadar hastaların çoğu beyin tomografisi, beyin MR’ı, kalp anjiografisi gibi son derece pahalı, zahmetli ve riskli tetkikler yaptırırlar.

Panik Tedavisi En Basit Ruhsal Sorunlardandır 

Panik Bozukluğu psikiyatrinin en kolay tedavi edilebilen rahatsızlıklarındandır. İyi tedaviyle iyileşme şansı neredeyse yüzde 100’dür. İlaç tedavisi olmazsa olmazdır. Beraberinde tedavi sonrasında tekrarlamaların olmaması için psikoterapi başlanmalıdır. EMDR Panik Bozukluk tedavisinde oldukça kısa zamanda sonuç alınan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde panik atağın tekrar nüksetmesi neredeyse sıfıra indirgenir.  Buna ek olarak düzenli beslenmeli, nefes egzersizleri yapmalı, kafein, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi paniği tetikleyen, hatta paniğe sebep olan maddelerden sakınılmalıdır.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Panik Atak Kalp Hastalığı Riskini Artırıyor

Panik atak geçirenlerin belki de en sık yaşadıkları korku kalp krizi g...

Özgül Fobilerde Kesin Çare: EMDR

Özgül fobi bir duruma, ortama veya nesneye karşı duyulan korku halidir...

Tıbbi Fobiler

Fobilerin herhangi bir nese veya olguyla karşılaşıldığında yaşanan kor...