Çocuklarda Grup Terapileri

Çocuklarda olumlu davranış becerileri geliştirme, olumsuz davranışlarla başa çıkma ve sınav kaygısı gibi alanlarda, doğal afet veya insan kaynaklı toplumsal travmalarda grup terapilerinin uygulanması, çocuğun bu sorun ve belirtileri yaşayanın sadece kendisinin olmadığını görmesine, sosyal becerilerini geliştirmesine ve yeni çözüm yolları bulmalarında çok etkilidir.

Bu grup terapileri bilişsel müdahaleler, davranış becerileri, gevşeme ve EMDR müdahaleleri içerebilmektedir. Psikodrama başlı başına bir grup terapisi tekniğidir ve çocuk ve ergenlerde oldukça etkin bir yöntemdir.

doc-dr-adnan-coban

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Bireysel Psikoterapiler hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.

Aile Terapisi

Aile üyeleri öncelikle ilişkilerindeki aksayan hususları görmemekte ve...