Hezeyanlar, yanlış fakat sağlam ve kolay değiştirilemez düşünce ve inanışlardır. Hezeyanlar, şizofreni, depresyon, tek uçlu duygu durum bozukluğu ve demans gibi psikolojik rahatsızlıkların belirgin semptomlarındandır. Yaşlılıkta ve demansta görülen hezeyanlar için günümüzde nöropsikolojik, nöropatolojik ve genetik sebepler için araştırmalar başlatılmıştır.

Bu alandaki araştırmaların artmasının birçok sebebi vardır. İlk olarak, yaşlılıkta görülen hastalıklar ve demans, başlı başına bir araştırma konusu haline gelmiş ve bu alanlara olan ilgi artmıştır. İkinci olarak, günümüzde artık demanslı hastalar klasik hastanede tedavi görme şeklini terk etmiş ve evde aile tarafından özel bakım aynı zamanda toplum bazlı çalışma sistemlerine geçiş yapmışlardır. Son olarak da, bu alanda ilginin artmış olması hastalık hakkında daha çok bilgi sahibi olunmasına, daha doğru tanılar konmasına ve buna bağlı olarak daha etkili tedavi planlarının geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Görülme Sıklığı

Demans ve yaşlılıkta hezeyanların görülme sıklığı şu şekildedir;

%10-%70. Verilen yüzdeler yapılan çalışmaların metotlarına göre değişiklik göstermektedir.

Hezeyan Türleri

Örnekler

Görülme Sıklığı(%)

Hırsızlık

Evlerine sürekli hırsızların girdiğinden ve eşyalarının çalındığından şikayetçi olma

%22

 

 

Hayali Yerleşim

Başka insanların da evlerinde yaşadıkları düşüncesi

%20

 

 

Tehlikede Olma

Başkalarının, yiyeceklerine zehir kattıkları düşüncesi

%17

 

 

Sadakatsizlik

Eşlerin sadakatsiz olduklarına inanmaları bu konuda sürekli şüphe içinde olmaları

%5

 

 

Kendini Evinde

Kendi evlerinde olmalarına rağmen oranın kendi evleri olmadığını düşünme

%5

 

 

İstila

Kişi evinin veya bedeninin küçük organizmalarla veya böceklerle sarıldığını sanar

%5

 

 

Resimsel Belirti

Kişi gerçeklikten kopmalar yaşar. Kendi görüntüsünü bir başkası sanır. Televizyonda gördüğü kişileri veolayları gerçek hayata bağlar.

%5

 

 

Terk Edilme

Kişi, yakınlarının onu terkedeceğini düşünür, bu konuda endişe yaşar.

%4

 

 

Karışık Kişilik

Yakınındaki insanların onlara çok benzeyen biriyle değiştirildiği düşüncesidir

%3

 

 

Aşk

Ünlü bir kimsenin gizlice kişilere aşk ve sevgi beslediğine inanılması

%1

 

 

Tedavi

Demans ve yaşlılıkta görülen hezeyanlı bozuklukların kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu hastalıkların tedavilerinde öncelikli olarak ilaç terapileri göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra bu hastalığa sahip kişilerin yakınları bu hastalık hakkında eğitilmeli ve sakin davranmaları tembihlenmelidir. Yakınların sakin davranmaları, bu tip hastalıklarda duygusal semptomları aza indirgemektedir. Risperidone, son zamanlarda bu tip hastalarda etkin bir ilaç olarak görülmüş bu konularda daha çok araştırma yapılmaya başlanmıştır.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Yaşlılık ve Kaygı

Yaşlıkta kaygı genellikle depresyon ile birlikte görülmekte ve çevrese...

Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları

İçerik Güncelleniyor......

Alzheimer

Alzheimer hastalığı 1906 yılında adını ilk kez alman fizikçi Alois Alz...