Alzheimer hastalığı 1906 yılında adını ilk kez alman fizikçi Alois Alzheimer’ dan almıştır. Dr. Alzheimer ilk kez bu hastalığa dikkat çektiğinde o yüzyılın bilim adamları bu hastalık hakkında büyük kapsamda bilgi edinmişlerdir.

Alzheimer hakkında bugün bildiklerimiz;

Alzheimer ilerleyici ve ölümcül bir beyinsel hastalıktır. Günümüzde yaklaşık 5.3 milyon Amerika vatandaşı Alzheimer hastalığına yakalanmıştır. Alzheimer hastalığı beyin hücrelerini yok ettiğinden, hem hafıza kaybına hem de hayat boyu sürecek ve sosyal yaşamı etkileyecek ciddi düşünme ve davranışsal problemlere yol açar. Alzheimer hastalığı gün geçtikçe kötüleşen, ölümcül bir hastalık türüdür. Günümüzde bu hastalık, Amerika’ da ölümcül hastalıklar arasında ilk yedide hastalık arasında yer almaktadır.

Alzheimer hastalığı demansın en bilindik türüdür. Demans terimi genel hafıza kaybı ve sosyal yaşamı ciddi anlamda etkileyebilecek ciddi zihinsel yetenek kayıplarına verilen isimdir. Demans hastalığının %50-%80 oranını Alzheimer hastalığı kapsamaktadır.

Alzheimer hastalığının şu anda bilinen bir tedavisi yoktur. Fakat hastalığın semptomları için yapılan tedaviler doğru servislerle ve doğru destekle birleştirilirse Alzheimer hastalarının yaşam kaliteleri yükseltilebilir. Şu anda dünyada Alzheimer hastalığının ilerleyici özelliği önlemek adına hızlandırılmış çalışmalar yürütülmektedir.

Alzheimer Hastalığının 10 Belirtisi

Hayatı zorlaştıran hafıza kaybı: Yakın zamanda öğrenilen bilgileri unutma, önemli günleri, tarihleri ve olayları unutma, bir şeyi birkaç defa ardı ardına sorma, hatırlatıcılar kullanma (ajanda, not defteri, vb), bazı aile bireylerini kendi işleri için kullanma.

Plan yapma ve problem çözmede sorun yaşama: Uzun süre bir çalışma üzerinde düşünememe, konsantrasyonu sağlayamama, problemlerle ve sayılarla ilgili problemler yaşama.

Eskiden yakın gelen, tanıdık olan mevzuları gerçekleştirmede zorluk: Günlük becerilerde aksama, daha önceden tanıdık bir yere arabayla ya da yürüyerek gidememe, işte ya da ailede bütçe hesaplaması yapamama gibi.

Zaman ve mekânla ilgili zihin karışıklığı: Tarihler, mevsimler ve geçen zamanla ilgili kafa karışıklıkları. Bazen hastalar gittikleri yerlere vardıklarında oraya nasıl gittiklerini unutabilirler.

Görsel ve uzaysal algıda karışıklık: Okumada, uzaklık tahminlerinde, renklerde algılama sorunu.

Okumada ve yazmada kelimelerle ilgili sıkıntılar: Konuşmalarda sohbeti devam ettirmede güçlük, ne söylediğinin ne konuşulduğunun unutulması, kelime kullanımında karışıklık.

Eşya ve mal kayıpları: Bu hastalığa sahip kişiler eşyalarını alışılmadık yerlere koyabilirler. Bu sebeple, eşyalarını takip etmekte zorlanır çoğu eşyalarını kaybettiklerini düşünürler.

Zayıf yargılama yeteneği: Fazla miktarlarda para harcamaktan rahatsızlık duymama, kişisel bakıma eskisi kadar önem vermeme.

Sosyal aktivitelerden ve işten kendini geri çekme: Sosyal olmaktan ve hobilerden kendini geri çekme.

Kişilikte ve ruh halinde değişiklikler: Akıl karışıklığı, endişe, depresyon, korku, kaygı.

Bazı türlerde ahlaki mevzuları ve değer yargılarını önemsemez davranışlar ve tutumlar. Aşırı flörtiyöz olma, karşı cinse uygun olmayan yaklaşımlar gibi.

Alzheimerı Normal Yaşlanmadan Ayıran Belirtiler

Alzheimer Belirtileri:

Yaşın İlerlemesinden Kaynaklı Normal Belirtiler:

Zayıf yargılama yeteneği

Bir zaman yanlış bir karar verme

Bütçe kontrolü sağlayamama

Bir aylık maaşı kaybetme

Tarih ve mevsimleri hatırlayamama

Hangi günde olduğunu unutma ve sonrasında hatırlama

Sohbeti devam ettirmede güçlük

Bazen hangi kelimeyi kullanacağını bulmada güçlük

Eşya kayıpları, iz sürememe

Zaman zaman küçük eşya kayıpları

Alzheimerı Normal Yaşlanmadan Ayıran Belirtiler

Alzheimer Belirtileri:

Yaşın İlerlemesinden Kaynaklı Normal Belirtiler:

Zayıf yargılama yeteneği

Bir zaman yanlış bir karar verme

Bütçe kontrolü sağlayamama

Bir aylık maaşı kaybetme

Tarih ve mevsimleri hatırlayamama

Hangi günde olduğunu unutma ve sonrasında hatırlama

Sohbeti devam ettirmede güçlük

Bazen hangi kelimeyi kullanacağını bulmada güçlük

Eşya kayıpları, iz sürememe

Zaman zaman küçük eşya kayıpları

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Alzheimer Hastalığı hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.
İlgili link: https://www.adnancoban.com.tr/alzheimer-hastaligi

Yaşlılık ve Kaygı

Yaşlıkta kaygı genellikle depresyon ile birlikte görülmekte ve çevrese...

Alzheimer Hastalığı

Demans, genellikle 50 yaşın üzerinde ortaya çıkan ve çoğu kez yavaş il...

Hezeyanlı Bozukluklar

Hezeyanlar, yanlış fakat sağlam ve kolay değiştirilemez düşünce ve ina...