Boşanma Ençok Çocukları Etkiler

İnsan iletişiminin en temel unsurlarından biri olan empati bir takım etkenlerle kaybolabiliyor ve insan iletişimini bozabiliyor. Bir nedenle bozulmuş olan empati yeteneği kazanmanın birinci yolu gerçek empatinin ne olduğunu bilmek ve öğrenmektir.

Dünyada kıyasıya var olma mücadelesinin verildiği, insani değerlerin yerini mekanik değerlerin almaya başladığı çağımızda gitgide doğal yeteneklerimizi kaybetmeye başladık. Bireyselleşme, globalleşme ve yalnızlaşma bencilliği de beraberinde getirdi. Öteki kavramından hızla uzaklaşıp “varsa yoksa ben” ya da eskilerin tabiriyle “Rabbena hebbe na” mantığına doğru koşar adım gidiyoruz. Arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık kavramları bir bir unutuldu. Bu yüzden günümüz insanı mutsuz ve umutsuz. Bu noktada kaybettiğimiz bazı değerleri tekrar kazanmanın yolunu bulmak hayati öneme sahip. İşte bu değerlerin başında “empati” geliyor. “Empati” ya da “eşduyum” karşımızdaki kişinin davranışlarındaki motivasyon unsurlarını anlayabilme, onun yaşadığı duyguları içselleştirebilme ve kendi sorunumuzmuş gibi algılayabilme yeteneğidir. Araştırmalar empati yeteneğinin sağlıklı her insanda var olduğunu, ancak zamanla yaşanan olumsuz olaylar veya etkenler yüzünden kaybedilebildiğini ortaya koyuyor. Beynin ön bölgesindeki “ayna nöronlar”ın empatiden sorumlu olduğunu, insanın hem kendisinin hem de başkalarının duygularını anlayabilme becerisini kazandırdığını biliyoruz. Bu nöronların bir sebeple geri kalması etkene bağlı olarak “empati” yeteneğini geçici veya kalıcı olarak ortadan kaldırabiliyor. Otizm ve zeka gerilikleri gibi zihinsel hastalıklarda doğuştan, travmaya bağlı bazı rahatsızlıklarda, narsisistik kişilik bozukluğu gibi kişilik bozukluklarında ve şizofreni gibi ruhsal rahatsızlıklarda da sonradan empati yeteneği zayıflayabiliyor. Bu tür rahatsızlıklarda kişi bir başkası kavramından uzaklaşıyor ve kendi dünyasıyla başbaşa kalmaya başlıyor. O yüzden bu tür rahatsızlıkları “iletişimsizlik hastalıkları” diye de adlandırabiliyoruz. Empati becerisi bazen anlık da kaybolabiliyor. Mesela öfkeli ve aşırı korkulu durumlarda kişi bu yeteneği geçici olarak kaybedebiliyor. Öfke anında beyinde geçici bir blokaj yaşanıyor ve bu blokajın sonucunda da karşısındakinin duygularını anlama, kendi duygularını ifade edebilme becerisi kayboluyor. Kişi geçici bir süre iletişim açısından kör ve sağır bir hale geliyor.

Empati Nasıl Yapılır?

Empati olabilmesi için şu üç temel unsurun sağlanmış olması gerekir:

Kişi kendisini karşıdaki insanın yerine koyabilmeli, kısa bir süre olaya onun gözüyle bakabilmeli ve sonra o rolden çıkıp kendi rolüne dönebilmelidir.
Karşıdakinin hem duygularını hem de düşüncelerini doğru olarak anlamak gerekir. Duygular karşıdaki gibi hissetmeyi, düşünceler ise karşısındakini anlamayı sağlar. Sadece düşünceleri veya sadece duyguları bilmek empati açısından yeterli değildir.
Üçüncü unsur ise bütün bu anlama aşamalarından sonra karşıdakine anlaşılanın iletilmesidir. Bu ya sözel ifadelerle ya da beden diliyle olur. Ancak ideal olanı her ikisinin beraber olmasıdır. Mesela dostça bir gülümsemeyle omuza dokunup "bu olay seni çok bunaltmış” demek gibi.

Empatinin Sempatiden Farkı

Sempati karşımızdakinin duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaktır. Sempati duyduğumuz kişiyle aynı acıları çeker veya aynı şekilde seviniriz. Sempatide karşıdakinin yerine koyma ve onu anlama şartı yoktur. Empatide anlamak, sempati de ise ister anlayalım ister anlamayalım hak vermek söz konusudur. Neler empati Değildir: - ”Senin problemin karşısında başkaları ne düşünür, ne hisseder” tarzı yaklaşım - Sorununu anlatan kişiyi eleştirmek ve yargılamak - Akıl vermek - Teşhis koymak: "bu durumun sebebi şudur" ya da "olayı kafana fazla takıyorsun” gibi ifadelerde bulunmak - “Bende de var” demek: Karşımızdakinin anlattığı sorunun bir benzerinin bizde de olduğunu söylemek - Dinlediği sorun karşısında kendi duygularını ifade etmek. Mesela : “üzüldüm" ya da "sevindim" demek - Desteklemek: Bu moral vermedir, empati değildir - Soruna Eğilmek: Amacımız empati, sorunu ortaya koymak ve çözmek değil - Tekrarlamak

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Aile İçi Şiddetin Sebepleri

İnsanın en mahrem alanı olan ve her türlü sıkıntının ardından sığınabi...

Cinsel Sağlıktan Mutlu Aileye

Uzunca bir süredir Ülke TV’de pazar akşamları “Mutlu Aile” isimli prog...

Hiçbir Şeye “Hayır” Diyemiyorum

İnsan ilişkilerinde çoğu zaman ön planda olan değer duygusal ihtiyaçla...