Sosyal fobi tedavisi ile ilgili Doç. Dr. Adnan Çoban'ın bilgilendirici video içeriğine web sayfamıza ulaşabilirsiniz.
Sosyal Fobi Tedavisi

<p>Sosyal fobi hem ruhsal hem de fiziksel olarak birtakım belirtilere sebep olduğu için diğer psikiyatrik rahatsızlıklardaki prensiplere göre tedavi edilir. Eğer kişide aşırı bir anksiyete reaksiyonu söz konusuysa yani işte titreme, terleme, dikkat dağılması vesaire gibi bir takım durumlar yaşıyorsa ve kişinin hayatını ileri ileri boyutta çok şiddetli bir şekilde etkiliyorsa mutlaka ilaç tedavisini düşünmemiz gerekiyor. Fakat tek ilaç tedavisi sosyal fobinin tedavisinde yeterli değildir. Beraberinde bazı terapi yöntemlerinde devreye sokmak son derece yüz güldürücü olmaktadır. Yani ilaç tedavisi artık terapilerle yüzde doksanların üzerinde başarılar elde etmek mümkündür. Sosyal fobi kişilerin yanlış bildiği bir bilgiyi öncelikle vurgulayarak ortaya koymak istiyorum. Yani sosyal kopi tamamen tedavi edilebilen bir bozukluktur. Birçok benim durumum artık düzelmez. Ben tedavi olmam düşüncesiyle doktora birey müracaat etmiyorum. Ki bunların birçoğunda bu sosyal fobik rahatsız olan insanların birçoğunda depresyon gelişiyor ki bu çok önemli bir etkendir. Ve alkol madde bağımlılığı gelişiyor. Yani sosyal fobiden çok daha önemli arz eden birtakım önemlilik arz eden rahatsızlıklar da devreye giriyor. Mesela sosyal fobiliklerin yüzde on dokuzunda alkol ve madde da kendini gösteriyo. Çünkü sosyal fobik kişiler rahatlamak için alkol alkol alıyorlar. Alkol aldıkları zaman rahatlıklarını istediği bu şekilde eh insanlarla iletişime geçebildiklerini görüyorlar. Bu bir zaman sonra tabii alkol bağımlılığında eh tabloya eh ekliyor. Yine kişiler ümitsizliğe sevk olduğu için yüzde atmış altısına. Bak sosyal politlerin yüzde altmış altısında depresyon da tabloya ekleniyor. Yani sonuçta sosyal kovidler eh hem rahatsızlıklarından hem de eklenen rahatsızlıklarından dolayı son derece mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Halbuki tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır bu. Terapi olarak da kısaca şunu vurgulamak istiyorum. Sebeplere yönelik terapi yöntemleri sosyal fobide en yüz güldürücü terapi yöntemleri oluyor. İşte bu konuda travmaları ele alan, travmaları keşfeden ve bunların beyinde işlemlenmesini sağlayan EMDR terapisi en etkili terapi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Eh bu terapiyle çok kısa sürede efendim uzun süre tedavi olamamış sosyal pobiklerin tedavi olabildiklerini ve sosyal hayata tekrar eh katılabildiklerini eh biz eh müşahede ediyoruz. O yüzden eh bizim buradaki tavsiyemiz şudur, bir uzmana başvurup ilaç tedavisi artı bu tarz yöntemlerle hayata yeniden katılmayı başarmaları</p>

adnan çoban,psikolog,psikiyatrist,online terapi,ergenlikte bağımlılık,travma,psikolojiktravma,travmatedavisi
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kendini Nasıl Belli Eder?

<p>Travma&nbsp;sonrası&nbsp;stres&nbsp;bozukluğu&nbsp;ölümcül&nbsp;bir&nbsp;travma&nbsp;sonrasında&nbsp;kendini&nbsp;gösteren&nbsp;bir&nbsp;psikiyatrik bozukluktur&nbsp;genelde&nbsp;insanlar&nbsp;bir&nbsp;travma&nbsp;yaşadıktan&nbsp;sonra&nbsp;bir&nbsp;stres&nbsp;cevabı<br /> akut&nbsp;stres&nbsp;cevabı&nbsp;verirler&nbsp;eğer&nbsp;bu&nbsp;akut&nbsp;stres&nbsp;cevabı&nbsp;30&nbsp;günü&nbsp;geçerse&nbsp;biz&nbsp;buna&nbsp;travma&nbsp;sonra&nbsp;stres&nbsp;bozukluğu&nbsp;tanısı&nbsp;koyuyoruz&nbsp;nedir&nbsp;travma&nbsp;sonra&nbsp;stres&nbsp;bozukluğunun belirtileri&nbsp;üç&nbsp;belirti&nbsp;kümesiyle&nbsp;kendisini&nbsp;gösterir&nbsp;bu&nbsp;birincisi&nbsp;yeniden&nbsp;yaşantılı&nbsp;yani&nbsp;kişiye&nbsp;o&nbsp;travmatik&nbsp;olayı&nbsp;travmatik&nbsp;anları&nbsp;resimleri&nbsp;görüntüleri&nbsp;sık sık&nbsp;yaşar<br /> sürekli&nbsp;gözünün&nbsp;önüne&nbsp;gelir&nbsp;istenmeden&nbsp;gözünün&nbsp;önüne&nbsp;gelir&nbsp;ikincisi&nbsp;kaçınma&nbsp;onu&nbsp;hatırlatan&nbsp;o&nbsp;travmayı&nbsp;hatırlatan&nbsp;birçok&nbsp;olaydan&nbsp;kaçınmaya&nbsp;başlar&nbsp;onu&nbsp;duymak&nbsp;<br /> istemez&nbsp;görmek&nbsp;istemez&nbsp;aklına&nbsp;gelmesini&nbsp;istemez&nbsp;üçüncüsü&nbsp;de&nbsp;aşırı&nbsp;uyarılmışlık&nbsp;yani&nbsp;aşırı&nbsp;irkilme&nbsp;tetikte&nbsp;olma&nbsp;her&nbsp;an&nbsp;bir&nbsp;şey&nbsp;olacakmış&nbsp;korkusu&nbsp;içerisinde&nbsp;olma&nbsp;şeklinde kendini&nbsp;gösterir&nbsp;travma&nbsp;sonra&nbsp;stres&nbsp;bozukluğu&nbsp;eğer&nbsp;çok&nbsp;ileri&nbsp;düzeyde&nbsp;is&nbsp;emdr&nbsp;gibi&nbsp;birtakım&nbsp;travma&nbsp;odaklı&nbsp;terapilerle&nbsp;müdahale&nbsp;edildiğinde&nbsp;büyük&nbsp;ölçüde&nbsp;düzelmektedir.</p>

Depresyona yatkın kişiler genelde strese meyilli kişilerdir. Kimdir bunlar? Mesela aşırı mükemmeliyetçi. Aşırı titiz. Ya hep ya hiç mantığıyla düşünenler en ufak bir hataya tahammül gösteremeyenler. Her şeyin efendim dört dörtlük olmasını isteyen kişilikler. Depresyona meyilli kişiliklerin başında gelmektedir. Yine sürekli onaylanma ihtiyacı hisseden, sürekli efendim aranma ihtiyacı, sürekli popolanma, efendim güzel sözler söylenme, sürekli etrafında ilgi ve odağı olma ihtiyacı içerisinde olan kişilerde depresyona meyilli kişilerdir. Yine kimseye hayır diyemeyen, kendisine  kendisinden istenen her şeye kayıtsız şartsız evet diyen hiçbir şeyi reddedemeyen kişiler de gereğinden fazla stres yüküne sahip oldukları için depresyona meyilli kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Şüpheci efendim olaylara hep negatif tarafından bakan, olumsuz tarafından bakan yine efendim özellikle hatalar konusunda açlığı duyarlı olan kişiler de depresyona meyilli kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine onurun aşırı düşkün olan kişiler. Çok kırılgan kişiler, alıngan kişiler de depresyona yatkın kişilerdir. Bunun yanında bağımlıkarakter yani birilerine sürekli bağımlı olarak e yaşayabilen çekingen, içe kapanık kendine güven düşük olan motivasyonu düşük olan Kişilerde yine depresyona sıklıkla yakalanan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.