Psikometri, bireysel özellik ve nitelikleri değerlendiren bir bilim dalıdır. Psikometrik testlerle, belli bir iş için gerekli olan bedensel ve zihinsel özellikler ölçülür. Psikometrik testlerin amacı, kişinin yetenek ve becerileri ile işin gerektirdiği yetenek ve nitelikler arasındaki uygunluğu değerlendirmektir. Hedef, kişileri yetenek ve niteliklerine uygun işe yönlendirmektir.

Özellikle işe alım sürecinde yanlış alınan kararlar, birey ve kurum açısından büyük zararlar doğurmaktadır. Psikometrik testlerin en önemli katkılarından biri de, iş kazalarının azalmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, iş kazalarının %90’ının insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Kişilerin kendilerin uygun işlere yönlendirilmesi durumunda, iş kazalarında da önemli miktarda azalmaların olacağı düşünülmektedir.

Psikometrik Testleri Nerede Kullanıyoruz?

  • İşe yeni alınacak personelin seçiminde
  • Çalışan personelin değerlendirilmesinde
  • Terfi, yükseltme kararlarının alınmasında
  • Analiz çalışmalarında
  • Kariyer danışmanlığında

Psikometrik Testler

  • Kağıt Kalem Testleri
  • Aletli Testler
  • Bilgisayarlı Testler

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Çocuk Gelişim Testleri

Ankara Gelişim Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili deri...