Çocukların çoğu 2–4 yaş arasında idrarlarını hem gece hem de gündüz tutmayı becerirler. Ancak çoğu zaman mesane gelişimindeki gecikme sebebiyle gece altını ıslatma ortaya çıkar. Yaşı büyüdükçe bu durum kaybolur. Üç yaşındaki çocukların %40'ında altını ıslatma görülür. Bu oran 5 yaşında %20'ye, 6 yaşında %10'a düşer. Erkek çocuklarda altını ıslatma kızlara nazaran daha sık görülür. 

Gece altını ıslatma iki şekilde görülür. Bir kısım çocuk doğumundan itibaren hiç kuru kalmaz, bir kısmı da bir müddet kuru kaldıktan sonra ıslatmaya başlar. Çoğu birinci gruptadır. Altını ıslatma çoğunlukla yapısal değil fonksiyonel bozukluklardan kaynaklanır. Bu çocuklar gece uykuda mesane doluluğunu hissetmekte güçlük çekerler. Uykuları çok derindir. Altını ıslatmada genetik Yarkınlık çok büyük rol oynar. Anne ve babadan birisinde altını ıslatma öyküsü varsa % 45, ikisinde birden varsa %77 oranında altını ıslatma sorunu yaşanır. Eğer çocukta bir mesane hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi organik sebepler yoksa psikolojik bir sebepten kaynaklanabilir. Korkular, uyku bozuklukları, ruhsal zorlanmalar ve örselenmeler bazen kendini altını ıslatma şeklinde gösterebilir.

Nasıl Yaklaşılmalı 

Toplumda altını ıslatan çocuklar maalesef yanlış tutumlardan dolayı zarar görürler. Altını ıslatma geçici bir durumdur, ama yanlış yaklaşımların sebep olduğu kişilik yaralanmaları ve travmalar çok derin ve kalıcıdır. Ailenin temel görevi çocuğun benlik saygısı zedelenmeden bu sorunu atlatmasını sağlamaktır. İstenmeyen bir duruma sebebiyet vermemek için bir çocuk psikiyatristine veya çocuk psikologuna danışmak gerekir.

Tedavide Kullanılan Yöntemler 

Eğer organik bir sebep varsa ilgili uzmanın tedavi programına girilir. Eğer sebep organik değilse bazı yöntemler kullanılır. Gece uyandırma programları %90 başarı sağlar. Çocuk idrar kaçırmaya başlar başlamaz harekete geçen ve böylece uyanıp, mesanesini kontrol etmesine yardımcı olan alarm sistemi de yardımcı olmaktadır. Mesanenin kapağının kasılmasını sağlayarak idrar kaçağını önleyen ilaç tedavileri de vardır. Ancak bunlar geçici faydalar sağlar. Tedavi yaklaşımı etkeni ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. Burada ailenin de sürecin içinde tutulması son derece önemlidir.

Genel Öneriler 

  • Gece kalkıp tuvalete gitme bir hedef olarak benimsetilmeli
  • Tuvalete ulaşmak kolaylaştırılmalı
  • Yatmadan önceki 2 saat boyunca fazla sıvı alımından kaçınılmalı
  • Kafein içeren içecekler kesinlikle verilmemeli
  • Yatağa girmeden tuvalete gidilmeli
  • Gece kuru kalması için bez bağlanmamalı. Gece kalkma motivasyonunu olumsuz etkiler.
  • Sabah temizliğine çocuk da katılmalı
  • Çocukların benlik algıları desteklenmeli

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Yeni Yıl İyi Bir Motivatördür

Motivasyonu insanın her türlü ihtiyaçları için harekete geçme gücü ola...

Eyvah! Çocuğum Okuldan Korkuyor

Yeni bir akademik yıl başlıyor. Anne ve babaları bir heyecan sardı. Bi...

Çocuklarda Takıntılar Kafana Takma Demekle Geçmez

Takıntı istenmeden gelen, uygunsuz ve şiddetli sıkıntı yaratan, yinele...