Hemen hemen gittiğim her yerde karşılaştığım bir sorudur bu. Özellikle hanımlar “Doktor bey şu kedi korkusunun bir çözümü yok mu? Kedi gördüğüm yerde irkiliyorum. Bir restoranda görsem hemen oradan uzaklaşmak istiyorum. Adeta kaçacak yer arıyorum. Yolda görsem yönümü değiştiriyorum” diye serzenişte bulunurlar.

İnsan beyni sembollerle düşünen bir organdır. Sembolik düşünce sembolik dili oluşturur ve özellikle bilinçaltı bilgiler bu şekilde ifade edilir. Sembolik dilin tipik aktörleri hayvanlardır. Bu yüzden çocuklukta yaşanan olayların sebep olduğu bilinçaltı çatışmalar çoğu zaman kendisini hayvan korkularıyla dile getirir. Kedi, köpek, yılan, böcek, örümcek, kuş, fare fobileri en yaygın fobilerdir. 

Kedi Yaygın Bir Fobi Nesnesidir

Kedi korkusu özellikle kadınlarda görülen bir spesifik fobidir. Kediyle karşılaşıldığında yaşanan aşırı korku, panikleme ve huzursuzlukla kendini belli eder. Kişi kediyle karşılaşınca bir tehdit ve tehlike algısı içine girer, çarpıntı, titreme, soğuk terleme, ateş basması ve aşırı gerginlik gibi fiziksel tepkiler verir, o ortamı bir an önce terk etmek ister. Kedi görünce verilen tepki bazen çığlık atma, masalara çıkma gibi çok şiddetli ve abartılı seviyelere ulaşabilir. Kimi kedinin pisliğinden, kimi tüylerinden, kimisi de tırmalamasından huylanır. Kedi korkusu olanlarda köpek, kuş, böcek gibi hayvanlardan korkma da yaygındır. Bazen de kediden korkulur köpekten korkulmaz. Mesela bazı kadınlar kediye yaklaşamazlar ama evlerinde köpek besleyebilirler. 

Kedi korkusunda özellikle anneyle yaşanan bilinçaltı çatışmaların veya anneyi yanlış algılamaların etken olduğunu görüyoruz. Baskıcı, dominant, otoriter, sert ve disiplinli annelerin çocuklarında kedi korkusu gelişebiliyor. Aslında korkulan kedi değildir. Kedi, sadece bilinçaltında yaşanan otorite korkusunun bir tetikleyicisidir.

Tedavisi Çok Kolay

Kedi fobisinde EMDR yöntemi çok kısa sürede sorunu halletmektedir. Bu yöntemde kişinin kedi karşısında yaşadığı duyguları, düşünceleri ve bedensel tepkileri analiz ederiz. Bu analizden hareketle hangi travmatik yaşantıların bu fobiyi oluşturduğunu belirleriz. Sonra sırasıyla geçmiş yaşantılara ve kediye duyarsızlaştırma çalışması yaparız. Eğer kedi korkusu kediyle yaşanan herhangi bir olayla mesela kedi tırmalamasıyla oluşmuşsa tedavisi çok çok kısa hatta iki üç seansta yapılabilmektedir. Ancak fobinin altında daha kompleks bir travmatik örüntü varsa bu süre biraz uzar, ama sonuçta mutlaka tedavi edilmiş olur.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Dost Nezih Uzel’in Ardından

Bir mevlevî muhibbi, bir ehl-i tarik, bir gönül insanını daha kaybetti...

Panik Kimyasal Bir Beyin Olayıdır

Mitolojiye göre yarı keçi yarı insan şeklinde bir yaratık olan kırları...

Tıbbi Fobiler

Fobilerin herhangi bir nese veya olguyla karşılaşıldığında yaşanan kor...