Otistik çocuklar sosyal ve iletişimsel alandaki eksikliklerinin aksine, müzikal uyaranları anlama konusunda oldukça iyidirler. Araştırmalar da bunu destekler mahiyettedir. 12 otistik çocuk üzerinde yapılan iki yıllık bir çalışmada, çocukların müziğe diğer çevresel uyaranlardan daha çok ilgi ve tepki verdikleri görülmüştür. Bir başka çalışmada, otistik ve normal çocuklara sözel ve müzikal uyaranlar verilmiştir. Normal çocukların bu iki uyaran arasında bir tercih yapmadığı, otistik çocukların ise müzikal uyaranları daha çok tercih ettikleri gözlenmiştir. Yine benzer bir çalışmada otistik çocukların işitsel-müzikal uyaranları görüntülü uyaranlara göre daha çok tercih etkileri görülmüştür. Otistik çocukların doğaçlama müzik yapma becerilerinin normal çocuklardaki doğaçlama becerilerine yakın olduğu saptanmıştır. Müzik otistik çocuklarda, müzikal olmayan bilgileri öğrenmede motive edici bir etkiye sahiptir. Bu etki otizmde müzikterapinin önemini daha da artırmaktadır. Otistik çocukların sosyal davranışları ve iletişim becerileri müzikterapi çalışmalarıyla artırılabilmektedir.

Müzikterapi Neler Yapar?

Bir davul üzerinde soru-cevap şeklinde konuşma veya taklit gibi müzikal etkileşimler, özel bir hareketi hatırlatan bir şarkının birlikte söylenmesi gibi teknikler konuşma ve iletişim isteğini artırmada etkili olmaktadır. Bir nefesli çalgı çalma ve ağızla harflerin taklidi şeklinde alıştırmalar otistik çocukların dil gelişimine katkıda bulunur. Çocuk bu sayede dilinin, dudaklarının, çenesinin ve dişlerinin farkına varır. Bunları daha etkin kullanmayı öğrenir. Konuşma becerisi arttıkça sesini kullanması ve konuşma akıcılığı üzerinde çalışmak gerekir. Şan eğitimi bu konuda son derece etkili olmaktadır. Nefes alıştırmaları, ses gücünü ve nefes borusunun işlevselliğini artırır. Otistik çocuklar, çevresindekilerle iletişime girme konusunda sıklıkla reddedici veya umursamaz bir tavır sergilerler. Ancak çekici bir çalgı, müzikterapi uzmanıyla çocuk arasında bir ortak temas noktası sağlayabilir. Mesela bir def çocuğun terapiste yönelimini artırabilir ve onun farkına varmasını sağlayabilir. Müzik öğrenmeyi güçlendirici etkiye de sahiptir. Otistik çocukların dikkat, konsantrasyon, bellek gibi işlevlerine katkıda bulunur. Şarkı söylemek, ritim çalışmaları ve dans gibi etkinlikler beden ve zihin gelişiminde etkili olduğu gibi sosyal paylaşım becerisini de artırır.

DOÇ. DR. ADNAN ÇOBAN

PSİKİYATRİST-PSİKOTERAPİST

Otistik Bozukluk hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.

Cam Fanus İçinde Büyütülen Çocuklar

Aşırı koruyuculuk çocuğun duygusal, sosyal, ruhsal ve fiziksel gelişim...

Cinsel Korkuların Tohumu Küçük Yaşlarda Atılıyor

Cinsellik en temel dürtülerden biridir. İnsanoğlu yalın bir cinsellik ...

Boş Yuva Sendromu

Yaz geldi. Birçok çift evlilik hazırlıkları yapıyor. Kızlarını veya oğ...