Tedavinin en önemli ayağı teşhisin koyulabilmesidir. Erken tehis tedaviyi de kolaylaştırmaktadır. Tedavide ilaç tedavisinin yanı sıra travma odaklı psikoterapiler uygulanır. İlaç tedavisi olarak kişinin yaşadığı belirtilere ve belirtilerin şiddetine göre planlama yapılır. Eğer aşırı uyarılmışlık ön planda ise anksiyeteyi azaltacak ilaçlar, antidepresanlar ve düşünceyi rahatlatacak antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. Ancak sadece ilaç tedavisi TSSB’nin tedavisinde yeterli olmamaktadır. Evet, kişiyi biraz olsun rsahatlatmakta, uykularını düzenleyebilmekte, nispeten stabilize etmekte ama travmanın işlemlenmesine direk katkısı olmamaktadır. Bunun için travma odaklı yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Her türlü terapi yöntemi TSSB’ye katkı sunmaktadır. Ancak son yıllarda EMDR terapisi çok daha öne çıkmaktadır. EMDR içerdiği zengin ve farklı protokollerle TSSB’de son derece etkili olmaktadır. Beraberinde kişinin sağlıklı bir yaşam alanına yerleştirilmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal destek ve hayata uyum çalışmalarına alınması tedaviye büyük katkı sunmaktadır.

Depremde yakınlarını, anne-babasını kaybetmiş olan çocuklarda nasıl bir yaklaşım benimsenmeli? Neler yapılmalı?

Erişkinler gibi çocuklar da yakınlarını kaybettiklerinde bir yas reaks...

Elimde olmadan sosyal medyaya çok maruz bıraktım kendimi. Depremi bizzat yaşamamış olmama rağmen neredeyse aynı korku kaygıyı hissediyorum. Bu yaşadıklarım normal mi? Neler yapmalıyım?

Haberlere, olumsuz bilgilere ve üzücü görüntülere uzun süre maruz kalm...

Deprem travmasında erken psikolojik müdahaleler nelerdir? Bu müdahale kimler tarafından uygulanılabilir? Neler yapılmalı, neler yapılmamalıdır?

Böylesine şiddetli ve yıkıcı bir depremin ruhsal etkileri de çok yıkıc...