Ağır Depresyon Nedir?

Ağır depresyon, depresyonun çok şiddetli hale geldiği durum için kullanılır. Depresyonda görülen belirtiler en ağır şekliyle yaşanır. Hayattan hiç tat almazaslında insanın ruh halini anlatan bir sözcüktür. Ancak psikiyatrik bir rahatsızlığı tanımlamak maksadıyla da kullanıldığından zamanla bir hastalık adına dönüşmüştür. Bir birey için depresyonda ifadesi kullanıldığında o kişinin bir çeşit ruhsal çöküntü halinde olduğunu anlamak gerekir. Günlük hayatta herkes dönem dönem kendisini mutsuz, üzgün, hatta karamsar hissedebilir. Ağır depresyon aslında beyni etkileyen bir hastalıktır. Beynin belirli bölgelerinde meydana gelen kimyasal dengesizlik, hastalığı ortaya çıkarır. Depresyon, bazılarının düşündüğü gibi bir kişilik özelliği ya da “şımarıklık” hali değildir. Kişinin kendisinin halledebileceği basit bir durum olarak da görülmemelidir.

Depresyon sınıflandırması nedir?

Toplumda “depresyon” kelimesi sıkça hatalı olarak kullanılır. Ancak tıbbî bir terim olarak depresyonun sanılandan farklı anlamları vardır. Tüm depresyon çeşitleri aynı şiddette değildir. Depresyonun şiddetine göre hafif, orta ve ağır olmak üzere üçe ayrılır.

Ağır Depresyon Nedenleri

Ağır depresyona klasik depresyonun nedenler ağır depresyonda da etkendirler. Biyolojik, genetik ve psiko-sosyal etkenler önem arz eder.

Ağır depresyon belirtileri

Ağır depresyon, belirti şiddetinin çok yüksek olduğu depresyonu için kullanılır. Şiddetli bir mutsuzluk, derin bir keder, hüzün, acı, ıstırap, hayattan hiçbir şekilde zevk alamama, hiçbir şeye ilgi ve istek duyamama hali vardır. Sabah bunaltısı çok şiddetlidir. Zaman geçmek bilmez. Aşırı suçluluk ve pişmanlık, değersizlik, çaresizlik, ümitsizlik hissi, benlik saygısının düşmesi, sürekli kendini eleştirme, kendini beğenmeme, hatta kendinden nefret etme, yaşamaya bile hakkı olmadığını düşünme ağır depresyonda gördüğümüz en önemli belirtilerdir. Çünkü bu bu düşünceler kişinin içinde var olan öfkesini kendisine yöneltmesine, sonunda yaşamaya bile hakkı olmadığı inancına ve intihara sürükler. Ağır depresyonda duygusal manada yaprak kımıldamaz. Aşırı bir unutkanlık, dalgınlık ve hareketsizlik oluşur. Kişinin düşünce ve duyguları kadar bedeni de yavaşlar. Mimikler yavaşlar, keder ve hüzün sebebiyle yüz kasları aşırı kasılır, yüz çizgileri derinleşir, burun kenarlarından ağıza doğru bakıldığında omega harfi okunur. Bu omega yüzü tipik bir ağır depresyon belirtisidir. Beden hareketleri de yavaşlar, öne eğik oturma ve yürüme, kamburlaşma görülür.

Ağır Depresyon Tedavisi

Ağır depresyon kişinin hem bedensel sağlığını tehlikeye attığı hem de intihar riskini artırdığı için mümkün oldukça klinik ortamda tedavi edilmelidir. İlaç tedavisinin yanı sıra hızlı etki elde etme amacıyla EKT uygulanabilir. Ayrıca TMU tedavisi de tedavi etkinliğini artırmaktadır. Ayrıca bireyi olumsuz düşünce ve davranışlardan uzaklaştırmak ve bireyin daha aktif olması için psikoterapiler de tedavi protokolüne eklenmelidir.

Depresyon Belirtileri

Depresyon özellikle beynin sol ön arka bölgesinin işlevinde bozulma so...

Manik Depresif Bozukluk

Duygudurum insanın mutluluk ve hüzün duygularının dengesini belirten b...

Depresyon Sebep Olan Düşünce Şekilleri

Olumsuz üçlü: Kişinin kendisini, çevresini, geleceğini olumsuz...