Depreme maruz kalan insanların psikolojik dayanıklılığı yüksek olanları belirtileri nispeten hafif düzeyde yaşarlar ve stabil bir şekilde devam edip hiçbir psikiyatrik sorun yaşamadan olayı atlatırlar. Bir kısım depremzede orta şiddette şikayetleri aylarca yaşayıp sonra gittikçe iyileşirler ve depremin etkisinden kurtulurlar. Bazı depremzedelerin şikayetlerinin şiddeti başlangıçta orta derecede iken aylar içerisinde artar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu gelişir. Bazıları da depremin başından itibaren yüksek şiddette bir ruhsal tepki yaşar, belirti şiddetleri hiç azalmadan devam eder ve kronikleşir. Akabinde de başta TSSB olmak üzere depresyon, alkol ve madde bağımlılığı, panik bozukluğu gibi birçok psikiyatrik bozukluk gelişmiş olur. O yüzden ihtiyaç duyan ve bu psikiyatrik bozuklukların gelişebileceği öngörülen depremzedelere bir an önce önleyici mahiyette psikiyatrik destek planlanmalıdır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtileri nelerdir?

Yeniden yaşantılama (re-experience, hatırlama): Travma sonrası...

Depremi çocuklarıma nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Doğru şekilde nasıl anlatırım?

Açıklamalar çocukların gelişim düzeyine ve yaşına uygun olarak yapı...

Psikolojik sağlığımı nasıl koruyacağımı şaşırdım artık, durum ailem için de çok vahim bir hal almaya başladı. Nasıl korumalıyız psikolojik sağlımızı?

Haber kaynaklarını takip etmeyi bırakın ya da aralıklarla takip edi...